Till sidans huvudinnehåll
två cyklar som står parkerade vid ett höghus

Pilotområde Backa


Backaområdet har en lägre andel cyklister än andra områden i Göteborg. Här byggs det också mycket nytt, och vi vill vara med från början för att få in cyklandet som en naturlig del av området.

Varför valde vi Backa?

I Backa ser vi att det är färre som cyklar än i andra delar av Göteborg. Stadsmiljöförvaltningen har liten kunskap om vad alla som bor i Backa har för behov för att vilja och kunna cykla. Det vill vi ta reda på. Backaområdet är under utveckling och det byggs mycket nytt. Här finns möjligheten att vara med redan från början för att testa och utveckla infrastrukturen för cykel och få in cykling som en naturlig del av området.

Syftet är att uppmuntra fler att cykla genom att kartlägga behov hos verksamma och boende i Backaområdet. Vi vill göra det lättare att cykla. Detta kan göras både direkt genom mindre fysiska åtgärder, som bättre skyltning, och indirekt via andra aktörer. En annan aktör kan till exempel vara fastighetsägare, som kan ordna med bättre och tryggare cykelparkering. Men även genom samtal kring cykel och tjänster av olika slag som till exempel lånecykelsystemet Styr & Ställ.

Detta har vi gjort i Backa

Här är ett urval av de aktiviteter och åtgärder vi hittills gjort i området.

Dialog

Under våren 2022 fanns vi på plats på flera ställen i Backa för att ställa frågor och samtal med backaborna. Vi fick med oss mycket värdefull information om hur man ser på resande och cykel i synnerhet. Vi fick också en del idéer hur vi kan utforma åtgärder för att inspirera till cykling. Utifrån denna information kan vi planera bättre och tillsammans gör vi Backa lite bättre.

Rosa cykelstråk

Nu kan du cykla längs med de rosa cykelstråken i Backa. Stråken är uppmärkta med rosa cirklar i gatan och när du cyklar in i ett stråk så finns det skyltar som berättar om varför det tillkommit. Vi har också förbättrat vägvisningen i stråken, det ska vara lätt att cykla! Stråken går bland annat längs Gläntevägen, Skogaberg, Blankversgatan, Backa Kyrkogata och Pappersmakaregatan.

Karta över alla rosa cykelstråk i Backa

Cykelsommar i Backa

Under sommaren 2022 fanns det många olika aktiviteter med cyklar inblandade. Vi kallade det cykelsommar. Vi mekade och lagade cyklar. Vi tävlade på olika sätt. Det fanns möjlighet att låna cyklar, och det var många som gjorde och en del fick sin första cykeltur. Vi hade en fin sommar ihop i cykelns anda.

Elcyklister i Backa

Det har funnit möjlighet att testa elcykel. Vi har erbjudit backaborna att testa de 30 elcyklarna. Intresset var stort och i 3 olika omgångar har de varit utlånade, vilket innebär att många fått möjligheten. Totalt har ca 120 cyklister testat elcykel i Backa under 2022, det betyder att fler har cyklat till jobbet och till fritidsaktivitet. De flesta tycker att det varit väldigt trevligt och härligt att cykla.

Aktiviteter i Backa

Brunnsbodagen, backadagen och cykelns dag är dagar som fyllt med aktiviteter och massor med människor. Tillsammans har vi lånat Styr & Ställ helt utan kostnad, fikat, gått tipspromenader och fått sin cykel servad om man önskade det.

Rosa cykelpumpar

På Hjalmar Brantingsplatsen & Hildedalsgatan hittar du nu nya cykelpumpar.

Styr & Ställ i Backa

OBS Den 31 oktober kommer stationerna i Backa att stänga. Kvar till den 31 december blir stationerna vid Selma Lagerlöfs torg​ och Backa kyrkogata​


Lånecykeln Styr & Ställ finns just nu med sex stationer i Backa. Hitta alla stationer för Styr & Ställ.

Här hittar du stationerna i Backa:

  • Körkarlens gata​
  • Selma Lagerlöfs torg​
  • Baron Rogers gata​
  • Hjalmar Bergmans gata​
  • Backa kyrkogata​
  • Folkvisegatan

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om pilotområde cykel så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Flera Styr och Ställ-cyklar står parkerade på rad.

Förändringar för Styr & Ställ i Backa

Testperioden för Styr och Ställ-stationerna i Backa går mot sitt slut. Fyra av stationerna tas bort den 31 oktober, medan två av dem är kvar till 31 december.

${loading}