Till sidans huvudinnehåll
En person med reflexväst cyklar förbi bakom ett körsbärsträd.

Pilotområde cykel

Pilotområde cykel är ett projekt som ska öka effekten av Göteborgs Stads cykelprogram. I Backa och Majorna, de två pilotområdena, testas nya lösningar för att öka cyklandet.

Vad är Pilotområde cykel?

Projektet har i uppdrag att med snabba och enkla åtgärder öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Backa och Majorna/Kungsladugård har valts ut som pilotområden.

Pilotområde Backa

Backaområdet har en lägre andel cyklister än andra områden i Göteborg. Här byggs det också mycket nytt, och vi vill vara med från början för att få in cyklandet som en naturlig del av området.

Pilotområde Majorna

I Majorna saknas det på många ställen cykelbana och cyklisterna får köra i gatan bland bilarna. Här vill vi öka trafiksäkerheten och göra det attraktivare och tryggare att cykla.

Relaterad information

Trafik och resor

Parkeringskartan

Här hittar du kartor över platser för bland annat bilparkering och boendeparkering.

Trafik och resor

Ladda elbil i Göteborg

Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.

Våt cykelbana bredvid en körbana. En cyklist kommer i full fart i en kurva. I bakgrunden syns biltrafik.
Trafik och resor

Cykling och cykelvägar

I Göteborg görs över 100 000 cykelresor varje dygn. Ungefär sju procent av alla resor som sker i staden, sker med cykel. År 2025 ska tre av fyra göteborgare tycka att Göteborg är cykelvänligt. En cykelstad helt enkelt.

${loading}