Till sidans huvudinnehåll
Rosa illustration av en vy över Rosenlund och Kungshöjd.

Mobilitet i Rosenlund och Kungshöjd


Rosenlund och Kungshöjd ska bli mer grönt, tryggt och hållbart. Vi vill göra det enkelt att resa hållbart och skapa mer utrymme för att vistas och umgås i området. Därför anordnar vi flera åtgärder och aktiviteter för att utveckla området åt boende, besökare och pendlare.

Vad?

År 2035 kommer Göteborg att ha växt med cirka en tredjedel. Det betyder att 150 000 nya invånare ska få möjlighet att ta sig till och från arbete, fritid och nöjen. Därför bygger vi nya bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur för att välkomna de nya göteborgarna. Samtidigt ska Göteborgs Stad minska sina utsläpp av växthusgaser, förbättra trafikmiljön för fotgängare och cyklister samt skapa en grönare stad. Rosenlund och Kungshöjd är inget undantag och förbereds även det inför framtiden. För att förenkla vardagsresandet när området nu utvecklas så har vi samlat olika åtgärder, aktiviteter och tips till boende, besökare och pendlare. 

Det ska vara enkelt att resa hållbart

Vi behöver alla färdas mer hållbart om Göteborg Stad ska bli en klimatneutral stad 2030. Hållbara färdsätt som att promenera, cykla, åka kollektivt eller dela en bil tar mindre plats i staden vilket skapar mer plats till sånt vi gemensamt kan njuta av som parker, uteserveringar och trivsamma stadsmiljöer.

Test för nya sätt att resa

Du som bor i Rosenlund eller Kungshöjd har haft möjlighet att testa ett nytt sätt att resa. Under våren fanns möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt få låna en elcykel, få en värdecheck för kollektivtrafiken eller prova Styr & Ställ under ett år. Det var många som gärna ville testa. Kul, och trevlig resa!

 Pågående arbeten

  • I april gör vi plats för större uteserveringar och socialt umgänge på sträckan mellan Luntantugatan till Ingenjörsgatan på Kungsgatan.
  • Tillsammans med Trafikverket har vi ändrat trafikomläggningen i området för att göra plats för cykel och gång istället för genomfartstrafik. 

Var?

Vi kommer arbeta framförallt i området men även se till att det blir lättare att resa till och från västra innerstaden. 

Varför?

Göteborgs Stad satsar på Rosenlund och Kungshöjd då det finns stora möjligheter att förbättra området för boende, besökare och verksamheter. Det är också ett område som omgärdas av pågående stadsutvecklingsprojekt och vi ser ett behov av att säkerställa tillgängligheten till området. 

När?

Arbetet är under uppstart och aktiviteter samt åtgärder planeras samt utförs löpande. Arbetet kommer fortsätta till 2026.

Vem?

Göteborgs Stad ansvarar för de olika planerade åtgärderna och att de utförs.

Rosa illustration av en vy över Rosenlund och Kungshöjd.

Kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}