Till sidans huvudinnehåll
Bild från Korsvägenområdet där det pågår flera infrastrukturarbeten

Infrastruktur och kollektivtrafik


Infrastrukturen byggs ut för klara av ett växande antal resenärer och en större mängd godstransporter. Det görs även för att främja ett mer hållbart resande, bland annat resor med kollektivtrafiken.

Vad?

I Göteborg pågår och planeras ett stort antal infrastrukturprojekt, bland annat tågtunneln Västlänken med tre nya stationer. Flera projekt är redan avslutade, som Hisingsbron och Marieholmstunneln. 

Hur?

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen via Västsvenska paketet. Merparten av finansieringen i Västsvenska paketet utgörs av statliga medel, där en del i sin tur kommer från trängselskatten. För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad. 

Målbild Koll 2035 antogs av kommunfullmäktige våren 2018 och anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. 

Målbilden omfattar ett antal trafikkoncept med tydliga egenskaper och funktioner i stomnätet. Spårvagnstrafiken delas upp mellan Stadsbana, med högre krav på
hastighet och kapacitet i de längre stråken, och Spårvagn för de kortare stråken.
Metrobuss är ett nytt snabbusskoncept som inkluderar dagens expressbussar och
Citybuss är en vidareutveckling och renodling av dagens stombuss.

Tack vare resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen med staten har Göteborg möjligheten att snabbare genomföra flera av de planerade satsningarna i Målbild Koll 2025. Framförallt handlar det om sträckan Brunnsbo-Linné.

Läs mer om Västsvenska paketet

Läs mer om Målbild Koll 2035

Läs mer om Sverigeförhandlingen

Varför?

Infrastrukturen byggs ut för staden och regionen ska klara av att möta ett växande antalet resenärer och en större mängd godstransporter, men också för att främja ett mer hållbart resande, bland annat att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken. Det handlar också om att  bättre knyta ihop Göteborg med nya älvförbindelser och att utforma trafiknätet så att människor med olika behov och möjligheter på ett enkelt sätt ska kunna förflytta sig mellan stadens olika delar. Därtill måste vi säkerställa att varor, gods och avfall kan distribueras på ett smidigt sätt för att försörja alla verksamheter i staden.

Smart trafik

Styr och ställ lånecyklar i Göteborg och Mölndal

Trafikinformation från Trafik Göteborg

Stadsutvecklingsprocessen steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-03-09

Samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att mynna ut på Linnéplatsen. Nu hålls ett samråd om tre olika alternativ till lokalisering av den nya spårvägen på Linnéplatsen.

Kontakt

Peter Wannding

Kommunikationsansvarig
E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.se

Västlänken

Bild av Västlänkens station Korsvägen med Liseberg i bakgrunden
Göteborg växer

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i bygget av Västlänken.

Här byggs Västlänkens stationer

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafiken ska ta mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Samtidigt utvecklas andra delar av området.

För övriga frågor kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}