Till sidans huvudinnehåll
Bild från Korsvägenområdet där det pågår flera infrastrukturarbeten

Infrastruktur och kollektivtrafik

När Göteborg växer byggs infrastrukturen ut för klara av ett växande antal resenärer och en större mängd godstransporter. Utbyggnaden främjar samtidigt ett mer hållbart resande.

Vad?

I Göteborg pågår och planeras ett stort antal infrastrukturprojekt, bland annat tågtunneln Västlänken med tre nya stationer. Flera projekt är redan avslutade, som Hisingsbron och Marieholmstunneln. 

Hur?

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen via Västsvenska paketet. Västsvenska paketet finansieras till största delen av staten där en del i sin tur kommer från trängselskatten. För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad. 

Målbild Koll 2035 

Målbild Koll 2035 antogs av kommunfullmäktige våren 2018 och anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. 

Målbilden omfattar ett antal trafikkoncept med tydliga egenskaper och funktioner i stomnätet. Spårvagnstrafiken delas upp mellan stadsbana, med högre krav på hastighet och kapacitet i de längre stråken, och spårvagn för de kortare stråken. Metrobuss är ett nytt snabbusskoncept som inkluderar dagens expressbussar och Citybuss är en vidareutveckling och renodling av dagens stombuss.

Sverigeförhandlingen 

Resultatet av Sverigeförhandlingen har gett Göteborg möjligheten att snabbare genomföra flera av de planerade satsningarna i Målbild Koll 2025. Framförallt handlar det om den nya spårvägen mellan Brunnsbo och Linnéplatsen via Stigbergstorget.

Läs mer om Västsvenska paketet

Läs mer om Målbild Koll 2035

Läs mer om Sverigeförhandlingen

Varför?

Infrastrukturen byggs ut för staden och regionen ska klara av att möta ett växande antalet resenärer och en större mängd godstransporter, men också för att främja ett mer hållbart resande, bland annat att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken.

Det handlar också om att  bättre knyta ihop Göteborg med nya älvförbindelser och att utforma trafiknätet så att människor med olika behov och möjligheter på ett enkelt sätt ska kunna förflytta sig mellan stadens olika delar. Därtill måste vi säkerställa att varor, gods och avfall kan distribueras på ett smidigt sätt för att försörja alla verksamheter i staden.

Smart trafik

Styr och ställ lånecyklar i Göteborg och Mölndal

Stadsutvecklingsprocessen — steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Aktuellt från Göteborgs Stad

Gratis färjelinje en ny snabb genväg över älven

2024-04-22

Nu krymper både tiden och avståndet för den som vill cykla eller gå mellan älvstränderna i centrala Göteborg. 3 maj startar en ny gratis färjelinje mellan Stenpiren och Lundbystrand som bara tar fem m…

Mandolingatan byggs ut med cykelbana och grönskande vändzon

2024-04-19

Fram till hösten 2024 byggs Mandolingatan ut för fler trafikslag och ökad framkomlighet.

Kontaktperson

Magnus Brink

Kommunikationsansvarig
E-post: magnus.brink@stadsbyggnad.goteborg.se

Stora pågående infrastrukturprojekt

Kartbild med de olika stationerna märkta på kartan
Göteborg växer

Brunnsbo - Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Bild av Västlänkens station Korsvägen med Liseberg i bakgrunden
Göteborg växer

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i bygget av Västlänken.

Relaterad information

Kartbild som visar sträcken Brunnsbo - Linnéstaden

Brunnsbo Linné vi Lindholmen

Lindholmsförbindelsen är en spårvägstunnel som planeras mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget, där det blir en underjordisk hållplats. Lindholmsförbindelsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen.

För övriga frågor kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48
${loading}