Till sidans huvudinnehåll

Handlingsplan för cykel

Cykelprogrammets mål bryts ner i en rad åtgärder, som prioriteras i en handlingsplan för cykel. Syftet är att öka kunskap om cykel och cyklande, så att vi kan bygga bättre infrastruktur för cyklister och göra det enklare att cykla i Göteborg.

För 2024 kommer Göteborgs Stad inte att publicera någon Handlingsplan cykel. Bakgrunden är bland annat att i den nya organisationen för stadsutveckling är cykelfrågorna fördelade över fler förvaltningar och det ställer nya krav på hur vi arbetar.

Istället tar vi fram en operativ handlingsplan som ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen för flera förvaltningar för att öka genomförbarheten i åtgärderna. Den ska också stötta det fortsatta arbetet med att öka cyklingen efter att Cykelprogrammet löper ut vid årsskiftet 2025/2026. Den planen kommer inte att omfatta investeringsåtgärder (större åtgärder i den fysiska miljön) då dessa hanteras i andra system

Tidigare handlingsplaner för cykel

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om handlingsplan för cykel så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}