Till sidans huvudinnehåll
Många cyklister som cyklar vid Vasagatan

Cykelstaden Göteborg


I Göteborg görs över 100 000 cykelresor - varje dygn. Göteborgs Stad arbetar för att ännu fler resor ska ske med cykel och att fler ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. En riktig cykelstad helt enkelt.

Vad?

Göteborgs Stad arbetar för en större andel av det totala antalet resor i Göteborg ska ske med cykel. Betydligt fler än idag ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. 

Mer om stadens arbete med hållbart resande

Hur?

Stadsdelar och stora målpunkter ska knytas samman av ett sammanhängande pendlingscykelnät med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Cyklister och fotgängare ska vara väl separerade från varandra och vid behov från biltrafiken. Korsningarna görs enklare och tydligare. Det handlar också om att bättre underhålla redan befintliga cykelbanor. Nya cykelparkeringar, inklusive parkeringsgarage, är andra viktiga investeringar viktigt för att göra det mer attraktivt att cykla i Göteborg.

Varför?

Att öka andelen resor med cykel är avgörande för att få till stånd ett mer hållbart Göteborg och mer attraktiva stadsmiljöer, med minskade utsläpp från trafiken, lägre bullernivåer och mindre trängsel på gatorna. 

Vem?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för utbyggnad och underhåll av det lokala cykelnätet. Sedan finns det en del statliga cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Staten är också med och delfinansierar ett stort antal cykelbanor i Göteborg. Dels via Sverigeförhandlingen, dels via stadsmiljöavtalen.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Eva Eriksson

Kommunikationsansvarig

E-post: eva.eriksson@stadsmiljo.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}