Till sidans huvudinnehåll
Bild av Göta Älv med norra och södra älvstranden

Älvförbindelser och sjöfart


Göteborg växer snabbt på båda sidor av Göta Älv. Staden planerar därför för ytterligare förbindelser mellan Hisingen och fastlandet, bland annat en gång- och cykelbro. Samtidigt måste älven kunna fortsätta fungera väl för sjöfarten.

Vad?

Behovet av fler förbindelser över Göta Älv växer i takt med att Göteborg växer. Marieholmstunneln, som avlastar Tingstadstunneln, färdigställdes år 2020 och Hisingsbron, som ersätter Götaälvbron, blev klar år 2021. Nu planeras fler förbindelser över älven i form av Lindholmsförbindelsen, en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget, och en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Utöver dessa fasta förbindelser är ambitionen också att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka.

Läs mer om Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Läs mer om gång-och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj

Var?

Mycket av den stadsutveckling som pågår och planeras i Göteborg ryms inom den så kallade Älvstaden. Det finns därför ett stort behov av fler förbindelser över, eller under älven.

Läs mer om Älvstaden

Varför?

I takt med att staden växt, inte minst på Hisingssidan, har trycket på Älvsborgsbron och övriga förbindelser stadigt ökat de senaste 15 – 20 åren. En vanlig vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv inom Göteborg. Därtill fraktas allt mer gods till och från hamnen och industrierna på Hisingen. Denna utveckling förväntas att accelerera under de kommande decennierna. 

Vem?

Samtidigt som det ska bli enklare att korsa Göta älv behöver möjligheterna till transporter längs med älven vara fortsatt goda, inte minst för den viktiga Vänersjöfarten. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad har därför tagit fram nya samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

Gång och cykelbro över Göta Älv planeringsförutsättningar

Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta Älv i Göteborg (farled 955)

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

BIld tagen från luften med Götaälv i förgrunden och bakgrunden Stenaterminalen.
2022-09-22

Lindholmsförbindelsen troligast klar 2039

Spårvagnstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen i Göteborg, med en hållplats under Stigbergstorget, kan troligast öppna för trafik först år 2039. Den nya tidplanen presenterades för trafiknämnden …

Utsikt från Ramberget över Göta Älv.
2022-06-27

Upphandling av konsult till genomförandestudie

Projektet för gång- och cykelbron från Packhuskajen till Hugo Hammars kaj har nu kommit i gång.

Bild på färjan Elvy som lagt till vid Lindholmspiren.
2021-09-22

Förtydligande efter beslut om ny gång- och cykelbro

Beslutet att gå vidare med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj påverkar inte planerna på ett nytt färjeläge vid Pumpgatan.


  • Kontakt

  • Peter Wannding

  • Kommunikationsansvarig
  • E-post: peter.wannding@exploatering.goteborg.se


För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}