Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild med olika typer av miljövänliga fordon

Så utvecklas resande och infrastruktur

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka resandet med cykel och kollektivtrafik, minska miljö- och klimatpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Ett mer hållbart resande ger mindre trängsel, minskade utsläpp och lägre bullernivåer i staden, vilket bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer.

Mobilitet i Rosenlund och Kungshöjd

Rosenlund och Kungshöjd ska bli mer grönt, tryggt och hållbart. Vi vill göra det enkelt att resa hållbart och skapa mer utrymme för att vistas och umgås i området. Därför anordnar vi flera åtgärder och aktiviteter för att utveckla området åt boende, besökare och pendlare.

Infrastruktur och kollektivtrafik

När Göteborg växer byggs infrastrukturen ut för klara av ett växande antal resenärer och en större mängd godstransporter. Utbyggnaden främjar samtidigt ett mer hållbart resande.

Älvförbindelser och sjöfart

När Göteborg växer snabbt på båda sidor av Göta Älv planerar staden för ytterligare förbindelser mellan Hisingen och fastlandet, bland annat en gång- och cykelbro.

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

Nyheter om resande och infrastruktur

Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

2024-07-05

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en så kallad RFI, där potentiella e…

Mandolingatan byggs ut med cykelbana och grönskande vändzon

2024-04-19

Fram till hösten 2024 byggs Mandolingatan ut för fler trafikslag och ökad framkomlighet.

Nytt färjeläge till Masthuggskajen

2024-03-22

Den nya halvön som byggs på Masthuggskajen ska få ett nytt färjeläge. Det beslutades under torsdagens kommunfullmäktige.

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Visionsbild över nytt stationshus i Göteborg.

Klart med bygglov för nytt stationshus i Göteborg

2023-12-29

På årets sista stadsbyggnadsnämnd beslutades som bygglov för nytt stationshus för Västlänken vid Nils Ericson-terminalen. Byggnaden har en utformning i en klassisk stil som knyter an till den närligga…

Nu öppnar Masthuggstorgets nya spårvagnshållplats

2023-12-08

Första Långgatan byggs om till en grön och livlig stadsgata. Först ut att färdigställas är Masthuggstorgets nya hållplats.

Så ska Masthuggskajen bli cykelvänlig

2023-11-10

Masthuggskajen ska bli en av Göteborgs cykelvänligaste stadsdelar. Nu byggs tydliga och säkra cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpooler.

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Stora infrastrukturprojekt

Västlänkens station Korsvägen visas på bilden där Liseberg finns i bakgrunden
Göteborg växer

Västlänken med dess stationer

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i bygget av Västlänken.

nattbild på ny station i brunnsbo med hållplatslägen för spårvagnar och bussar
Göteborg växer

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille jämfört med mitten av 2010-talet. Och 100 000 fler beräknas arbeta i området. Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och nya resvanor möjliggörs.

När blir det klart?

Illustrationsbild på Linneplatsen när tunneln från Lindholmen är klar
Göteborg växer

Tidslinje: Stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

När blir projekten klara? Det händer en hel del till trots för lågkonjunktur! Här kan du ta del av när de olika stadsutvecklingsprojekten beräknas bli färdigställda - och även vilka projekt som befinner sig i planeringsfasen.

${loading}