Till sidans huvudinnehåll
illustrationsbild för parker och andra stadsmiljöer, träd, statyer och parkområden

Så utvecklas parker och stadsmiljöer

Göteborg Stad ansvarar för att sköta, utveckla och anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer. Göteborg ska vara både en tät och en grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Fler än idag ska tycka det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Parker, torg och alléer

Göteborgs Stad har ansvaret för att förvalta och utveckla befintliga samt anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer.

Göteborgs stadsmiljöpolicy

Tilltalande och väl utformade gator, torg och parker gör staden mer lockande för boende och besökare. Här hittar du Göteborgs övergripande stadsmiljöpolicy och dess olika delar.

Omställningslabbet

Omställningslabbet är en fysisk framtidsprototyp och mötesplats i Frihamnen med fokus på hållbar omställning. Under de kommande åren ska Omställningslabbet utvecklas och aktiveras i syfte att testa funktionerna medborgarlabb och prototypverkstad. Här finns möjligheter att samtala om och prototypa kring hur Göteborg ska utvecklas till en hållbar stad!

Stadsmiljöplan inom Vallgraven

En stadsmiljöplan är en vision som konkretiserar vad som skulle kunna göras på gator och platser, i det här fallet innanför Vallgraven.

Göteborg Citysamverkan

Citysamverkan är en ideell förening inom Göteborgs Stad som verkar direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening.

Nyheter om parker och andra stadsmiljöer

Omställningslabbets entréskylt

Open call: Gestaltande team sökes till Omställningslabbet i Frihamnen!

2024-02-15

Nu söker Göteborgs Stad ett gestaltande team som kan vidareutveckla den hållbara framtidsprototypen och mötesplatsen Omställningslabbet genom tillsammansbyggande och cirkulära byggmetoder.

Monsungatan får en mötesplats vid vattet

2024-02-02

Under vintern byggs en plats, invid Eriksbergskranes fot, där du kan slå dig ner för gungande möten.

Bryggdäck som går ut i vattnet i förgrunden och bakom syns en torgyta med planteringar samt nybyggda flerfamiljshus i modern stil.

Lindholmshamnen 2024: Torg och bryggdäck byggs i älven och samtliga bostäder inflyttade

2024-01-29

Utbyggnaden av Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas under året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.

Visionsbild av Masthamnsgatan

Nu blir Masthamnsgatan en lekfull gata för gående

2024-01-24

Nu startar bygget av lek- och aktivitetsstråket på Göteborgs färskaste långgata, nämligen Masthamnsgatan.

Byggställningar en bit ute i älven. Mörkt vatten. På land syns två byggnader omringade av grönska.

Byggstart för ny bastu i Jubileumsparken

2023-12-20

Nu startar byggnationen av den nya bastun i Jubileumsparken. Det blir en bastu för permanent bruk med samma utseende och placering som prototypen.

Drönarbild av Brunnsparken där caféet är placerat vid spårvagnsspåret

Klart vem som kommer driva det nya caféet i Brunnsparken

2023-12-20

Nu är det klart att det blir Viktors Kaffe AB som kommer att bedriva verksamhet i den nya cafébyggnaden i Brunnsparken. Av cirka tjugo intresseanmälningar var det Viktors Kaffe AB som passade bäst in …

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

2023-11-02

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parke…

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

2023-10-30

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas …

En röd cafèbyggnad i Brunssparken

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-15

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar …

Flygbild över med fokus på mötet mellan Göta älv och land. En brygga går ut i älven.

Så ska Färjenäsparken möta älven

2022-11-22

I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka till…

Drönarbild som visar placeringen av den nya cafébyggnaden

Över 100 bidrag tävlar om Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-11-17

Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Den nya byggnaden ska bli ett landmärke i den lilla skalan och stärka Brunnsparken.

Bild av staty mitt på Olof Palmes plats.

Nu startar arbetet med att ge form åt Olof Palmes plats

2022-06-27

Upphandlingen av gestaltning av Olof Palmes plats är nu avslutad. Uppdraget gick till 02landskap. Omkring årsskiftet 2023/2024 ska gestaltningen vara klar och presenteras.

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Parkprojekt

Olof Palmes plats i dag är stenläggning med några runda röda sittplatser
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. Park- och naturförvaltningen har gjort en förstudie för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

Bidl på bastun i jubileumsparken
Göteborg växer

Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Nu byggs den första permanenta delen av parken, där utflyktslekplatsen är klar och ett nytt hamnbad ska stå klart till jubileumsfirandet 2023.

Flygbild av Färjenäsparken som ligger intill Göta Älv med grönska och bryggor
Göteborg växer

Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen stadspark som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Nu pågår arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.

Drönarbild av Brunnsparken med träd och planteringar
Göteborg växer

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 har parken rustats upp och blivit en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

${loading}