Till sidans huvudinnehåll
bild av simhall med banor för simning

Nybyggnad och upprustning av simhallar


Sedan 1980-talet har det inte byggts tillräckligt många nya simhallar för att kunna möta Göteborgs befolkningsutveckling. Göteborgs Stad arbetar nu intensivt för att få till fler simhallar samtidigt som de äldre måste renoveras eller ersättas.

Vad?

Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att invånarna ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa. Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från den framtagna ”Strategi för Göteborgs sim- och  badanläggningar”.

Var?

Simhallar finns utspridda över Göteborg. De kommande åren: 

 • sker renoveringar i befintliga simhallar, så som Kärra simhall,
 • ersätts gamla simhallar med nya, exempelvis Askims simhall, 
 • tillkommer helt nya simhallar så som i Kortedala.

Varför?

Flera av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och i stort behov av upprustning. Bland konsekvenserna märks driftstörningar samt att kostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga. Det är också trångt i simhallarna och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider. Därför behövs fler simbassänger.

När?

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.


Frågor och svar

 • Vilka nya simhallar ska byggas?

  Simhall i Kortedala

  I Kortedala, där ishallen Isdala står idag, ska en ny mindre simhall (ett så kallat lokalbad) byggas. Bygget av ny simhall beräknas starta 2023 och stå klar 2026.

  Simhall i Askim

  Askims simhall ska ersättas av en ny simhall i närheten av den nuvarande. Bygget av ny simhall beräknas starta 2023 och stå klar 2026.

  Nytt centralbad

  Göteborg behöver ett nytt centralbad. Valhallabadet är i dåligt skick och har gamla, omoderna och energikrävande lösningar. Det pågår ett utredningsarbete kring nytt centralbad.

  Läs mer om nytt centralbad

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar
Nya simhallar på gång

Bild på simbassäng med turkost vatten
Göteborg växer

Ny simhall i Kortedala

Kortedala ska få en modern simhall för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. När Isdalas verksamhet flyttat in i Kvibergs Parks ishall ska Isdala rivas för att ge plats åt en ny simhall.

Göteborg växer

Ny simhall i Askim

Askim ska få en ny, modern simhall med ökad kapacitet för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Den nya simhallen ska ligga söder om den befintliga.

Person som simmar i simbassäng
Göteborg växer

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

${loading}