Till sidans huvudinnehåll
bild av simhall med banor för simning

Nybyggnad och upprustning av simhallar


Sedan 1980-talet har det inte byggts tillräckligt många nya simhallar för att kunna möta Göteborgs befolkningsutveckling. Göteborgs Stad arbetar nu intensivt för att få till fler simhallar samtidigt som de äldre måste renoveras eller ersättas.

Vad?

Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att invånarna ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa. Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från den framtagna ”Strategi för Göteborgs sim- och  badanläggningar”.

Var?

Simhallar finns utspridda över Göteborg. De kommande åren: 

  • sker renoveringar i befintliga simhallar, så som Kärra simhall,
  • ersätts gamla simhallar med nya, exempelvis Askims simhall,
  • tillkommer helt nya simhallar så som i Kortedala.

Varför?

Flera av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och i stort behov av upprustning. Bland konsekvenserna märks driftstörningar samt att kostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga. Det är också trångt i simhallarna och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider. Därför behövs fler simbassänger.

När?

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.


Kontakt

Idrotts- och föreningsförvaltningen

E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se


I fokus

Bild på simbassäng med turkost vatten
Göteborg växer

Ny simhall i Kortedala

Kortedala ska få en modern simhall för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. När Isdalas verksamhet flyttat in i Kvibergs Parks ishall ska Isdala rivas för att ge plats åt en ny simhall.

Göteborg växer

Ny simhall i Askim

Askim ska få en ny, modern simhall med ökad kapacitet för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Den nya simhallen ska ligga söder om den befintliga.

Person som simmar i simbassäng
Göteborg växer

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}