Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

bild av bandyskridskor på is

Nybyggnad och upprustning av ishallar


Flera av Göteborgs ishallar är byggda på 1970-talet och är nu slitna och i behov av att rustas upp eller ersättas.

Vad?

Göteborgarnas efterfrågan på isytor är stor och flera ishallar är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut de närmsta åren. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se över hur göteborgarnas tillgång till isytor kan säkerställs.

Var?

Ishallar finns utspridda över Göteborg. Särskilt viktigt är att se över om, och i så fall hur, delar av kommunen som idag har långa restider till sin närmaste anläggning kan prioriteras.

Varför?

Efterfrågan på isytor är stor bland så väl allmänhet som föreningsliv. Under de senaste åren har två ishallar ersatts. Den nybyggda is och sporthallen i Kvibergs Park har ersatt Isdala ishall. Slottsskogsrinken har ersatts av Slottsskogens ishall som stod klar i december 2023. På Ruddalen har bandybanan gjorts om till ishall och Skrinnarhallen har renoverats och dessutom fått ytterligare 2100 kvadratmeter isyta.

Även Rambergsrinken i stadsdelen Lundby är sliten och i behov av att ersättas. 

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.


Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Om du har frågor, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

${loading}