Till sidans huvudinnehåll
bild av bandyskridskor på is

Nybyggnad och upprustning av ishallar


Flera av Göteborgs ishallar är byggda på 1970-talet och är nu slitna och i behov av att rustas upp eller ersättas.

Vad?

Göteborgarnas efterfrågan på isytor är stor och flera ishallar är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut de närmsta åren. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se över hur göteborgarnas tillgång till isytor kan säkerställs.

Var?

Ishallar finns utspridda över Göteborg. Särskilt viktigt är att se över om, och i så fall hur, delar av kommunen som idag har långa restider till sin närmaste anläggning kan prioriteras.

Varför?

Efterfrågan på isytor är stor bland så väl allmänhet som föreningsliv. Totalt är det tre ishallar som bedöms vara är i så pass dåligt tekniskt skick att de behöver ersättas under 2020-talet (Slottsskogsrinken, Rambergsrinken på Hisingen samt Isdala i Kortedala). 

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.


Kontakt

Idrotts- och föreningsförvaltningen

E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se


För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}