Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild för idrott och motion

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nya och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.

Idrottsområden och motionsanläggningar

Det behövs idrottsanläggningar för föreningslivet men också ytor och anläggningar för eget idrottande och motion. I Göteborg finns också några större idrottsområden som samlar flera typer av anläggningar

Simhallar

Sedan 1980-talet har det inte byggts tillräckligt många nya simhallar för att kunna möta Göteborgs befolkningsutveckling. Göteborgs Stad arbetar nu intensivt för att få till fler simhallar samtidigt som de äldre måste renoveras eller ersättas.

Ishallar

Flera av Göteborgs ishallar är byggda på 1970-talet och är nu slitna och i behov av att rustas upp eller ersättas.

Bollplaner

Många grus- och naturgräsplaner har de senaste decenniet gjorts om till konstgräsplaner. Det har ökat möjligheten för hur mycket och under vilka tider på året de kan användas. Nu ligger stort fokus på de negativa miljöaspekterna konstgräs med gummigranulat medför.

Idrottshallar

Göteborgs Stad har en ständig dialog med föreningar och förbund som har verksamhet i sporthallar. Målet är att tillgodose behoven så bra som möjligt, för så många som möjligt.

Nyheter om idrottsområden och motionsanläggningar

Björlandavallens löparbanor och hoppgrop
2023-04-21

Hisingen har fått en ny friidrottsarena

Den 24 april öppnar Hisingens nya friidrottsarena Björlandavallen som är en klassisk utomhusanläggning för föreningar och skolor.

En grön bollplan på Heden i Göteborg
2023-03-07

Nytt konstgräs på Heden

Under året kommer fyra av de fem konstgräsplanerna på Heden att läggas om. Samtidigt som konstgräset byts görs insatser för att öka trivseln och förbättra funktioner runt bollplanerna.

Bild av bollplan med tre bollar på
2023-02-13

Ny sporthall i Backa

När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Idrotts- och föreningsnämnden har gett sitt godkännande till placeringen av en ny sporthall vid Backavallen. Lokaliseringen innebär e…

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Idrotts- och motionsanläggningsprojekt

kvinna som simmar i badbassäng
Göteborg växer

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.
Göteborg växer

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

${loading}