Till sidans huvudinnehåll
Lång skolbyggnad med gul fasad.

Så utvecklas skolor


Det är stadsfastighetsförvaltningen som ansvarar för att bygga, renovera och förvalta grundskolor i Göteborgs Stad. Behovet av skolplatser beror på hur många nya små göteborgare som föds eller flyttar hit. Vår ambition är att ge dem ändamålsenliga lokaler, där de kan känna sig trygga och ha meningsfulla och lärorika dagar med sina pedagoger.

Vad?

Göteborgs Stad har ambitionen att erbjuda barn, elever och personal inom barnomsorg och utbildning ändamålsenliga lokaler. Flera av stadens nämnder och förvaltningar är delaktiga i att ta fram beslutsunderlag för politikerna i ansvariga nämnder.

När beslut om investering har tagits kan byggprocessen dra i gång på riktigt.

Var?

Vi bygger lokaler för barnomsorg och undervisning där behovet finns – över hela Göteborg. Det kan vara i bostadsområden som förtätas och behovet av samhällsservice ökar, eller i helt nya områden där staden växer med nya bostäder. Äldre lokaler kan behöva rustas upp och kanske byggas om eller till.

Varför?

När Göteborgs Stad följer upp befolkningsstatistiken, visar den att antalet barn, ungdomar och äldre ökar i ett område och att vi därför behöver bygga ut lokalerna för barnomsorg eller utbildning. Det kan också vara så att den tidigare byggnaden är för gammal och vi står inför valet mellan att lägga pengar på att rusta upp den, eller bygga nytt. Äldre lokaler kan behöva byggas om för att bättre möta dagens krav på ändamålsenliga lokaler som stödjer personalens arbetssätt och förbättrar arbetsmiljön.

När?

Göteborgs Stad försöker att ligga steget före genom att titta på befolkningsprognoser och vilka som flyttar hit. Det pågår ständigt planering för nya förskolor och skolor, och hur dessa kan anpassas efter behoven i närområdena. Varje år investeras flera miljarder i att rusta upp och bygga nya lokaler för barnomsorg och undervisning.

Vem?

När en förvaltning ser ett behov av nya eller förändrade lokaler skickar verksamhetsnämnden en begäran till stadsfastighetsförvaltningen om att starta en förstudie och ta fram en prislapp på vad en ny eller ombyggd lokal kostar.

Läs mer om hur arbetet med att planera och bygga en ny förskola eller grundskola går till.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}