Till sidans huvudinnehåll
Byggkranar i Göteborg

Om bostadsbyggandet


Just nu byggs det mycket runt om i staden för att komma ikapp bostadsbristen. Här hittar du en översikt om bostadsbyggande och bostadsbehovet i Göteborg.

Vad?

Göteborgs Stad har som kommun har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla medborgare att leva i goda bostäder. För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder.

Var?

Bostäder byggs över hela staden.

Varför?

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

När?

Bostadsbyggandet pågår hela tiden.

Vem?

Göteborgs Stad har som kommun, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har stadsbyggnadsförvaltningen detta uppdrag från och med 2023. Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för detaljplaner och exploateringsförvaltningen anvisar mark till olika byggaktörer för att bygga bostäder och har även ett helhetsansvar för exploateringsprojekten.

Bostäder byggs av Göteborgs Stads kommunala bostadsbolag och privata aktörer. Där det byggs bostäder behöver det också byggas service till medborgarna såsom förskolor, skolor, kollektivtrafik, äldreboenden, idrotts- och simhallar och bibliotek.

Hur många och vilken typ av bostäder?

Bostadsbyggandet i Göteborg har ökat under de senaste åren. För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Ungefär hälften av de nybyggda bostäderna är hyresrätter. Resterande är bostadsrätter, studentbostäder, småhus och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Antal färdigställda bostäder

2022: 5 930
2021: 5 365
2020: 4 494
2019: 4 357

Rapport om bostadsbyggandet 2023 kvartal 2

Rapport om bostadsbyggandet 2022

Söka bostad i Göteborg

Information om anpassning av bostad för dig med funktionsvariation

Statistik om bostadsbyggandet (bostadsförsörjning)

Boverkets rapport Behov av bostadsbyggande 2022–2030

Nyheter om bostäder och bebyggelse

Visionsbild över området.
2023-03-06

Positivt planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården

Stadsbyggnadsnämnden gav, på sammanträdet den 21 februari, ett positivt planbesked för bostäder och en förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården. Planansökan innehåller cirka 40 nya bostäder i form…

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan 1 mars 2023

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Övrig kontakt

För allt övrigt kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}