Till sidans huvudinnehåll
Södra Älvstranden som är ett större stadsutvecklingsprojekt på södra älvstranden

Om bostadsbyggandet


Göteborgs Stad har enligt lag det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen. Just nu byggs det mycket runt om i staden för att komma ikapp bostadsbristen. Här hittar du en översikt om bostadsbyggande och bostadsbehovet i Göteborg.

Vad?

Kommunen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla medborgare att leva i goda bostäder. För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Under 2021 var ungefär 60 procent av de nybyggda bostäderna hyresrätter. Resterande var bostadsrätter eller äganderätter (småhus), studentbostäder och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Var?

Bostäder byggs över hela staden. Här kan du hitta exempel på bostadsprojekt som byggs just nu:

Varför?

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

När?

Bostadsbyggandet pågår hela tiden. Under 2021 färdigställdes över 5350 bostäder, vilket är den största volymen sedan mitten av 1970-talet. 

Vem?

I Göteborgs Stad hanterar exploateringsnämnden och exploateringsförvaltningen stadens bostadsförsörjningsuppdrag. Exploateringsförvaltningen anvisar mark till olika byggaktörer för att bygga bostäder. Där det byggs bostäder behöver det också byggas service till medborgarna såsom förskolor, skolor, kollektivtrafik, äldreboenden, idrotts- och simhallar och bibliotek.

Hur många och vilken typ av bostäder byggs?

Bostadsbyggandet i Göteborg har ökat under de senaste åren. Just nu byggs det bostäder i samma volymer som under 1970-talets miljonprogram.

Antal färdigställda bostäder de senaste tre åren:

2019: 4 357
2020: 4 494
2021: 5 365

För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Under 2021 var ungefär hälften av de nybyggda bostäderna hyresrätter. Resterande var bostadsrätter, studentbostäder, småhus och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Söka bostad i Göteborg

Information om anpassning av bostad för dig med funktionsvariation

Statistik om bostadsbyggandet (bostadsförsörjning)

Boverkets rapport "Behov av nya bostäder 2018-2025"

Nyheter om bostäder och bebyggelse

Visionsbild över området.
2023-03-06

Positivt planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården

Stadsbyggnadsnämnden gav, på sammanträdet den 21 februari, ett positivt planbesked för bostäder och en förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården. Planansökan innehåller cirka 40 nya bostäder i form…

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan 1 mars 2023

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

Visionsbild över hur Centralområdet kan se ut i framtiden.
2023-02-24

Detaljplan Norr om Nordstan antagen

På torsdagen den 23 februari antog Kommunfullmäktige detaljplanen för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan.

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Övrig kontakt

För allt övrigt kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}