Till sidans huvudinnehåll
Byggkranar i Göteborg

Om bostadsbyggandet

Här hittar du en översikt om bostadsbyggande och bostadsbehovet i Göteborg.

Vad?

Göteborgs Stad har som kommun har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla medborgare att leva i goda bostäder. För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder.

Var?

Bostäder byggs över hela staden.

Varför?

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

När?

Bostadsbyggandet pågår hela tiden.

Vem?

Göteborgs Stad har som kommun, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har stadsbyggnadsförvaltningen detta uppdrag från och med 2023. Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för detaljplaner och exploateringsförvaltningen anvisar mark till olika byggaktörer för att bygga bostäder och har även ett helhetsansvar för exploateringsprojekten.

Bostäder byggs av Göteborgs Stads kommunala bostadsbolag och privata aktörer. Där det byggs bostäder behöver det också byggas service till medborgarna såsom förskolor, skolor, kollektivtrafik, äldreboenden, idrotts- och simhallar och bibliotek.

Hur många bostäder - och vilken typ?

Bostadsbyggandet i Göteborg har ökat under de senaste åren men antalet byggstarter har minskat under 2023 jämfört med föregående år. 

För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Ungefär hälften av de nybyggda bostäderna är hyresrätter. Resterande är bostadsrätter, studentbostäder, småhus och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Antal färdigställda bostäder

  • 2023: 5 502
  • 2022: 5 930
  • 2021: 5 365
  • 2020: 4 494

Dokument och filer

Rapport om bostadsbyggandet 2023 kvartal 4

Ytterligare information

Söka bostad i Göteborg

Om bostadsförsörjning i Göteborg

Information om anpassning av bostad för dig med funktionsvariation

Bostadsmarknadsenkäten 2023  Boverkets bostadsmarknadsenkät presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2023.

Behov av bostadsbyggande 2023-2030 Boverket

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

Kontakt

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}