Till sidans huvudinnehåll
Stadsbild med Liseberg i bakgrunden

Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla

Hur kan socialt utsatta människor inkluderas när vi utvecklar staden? Den frågan är i fokus i projektet Mutual benefits.

Vad?


I projektet Mutual benefits arbetar Göteborgs Stad med hur socialt utsatta människor kan inkluderas när vi utvecklar staden.


Varför?

I Göteborg finns cirka 3 000 hemlösa som antingen bor i stadens sociala boenden eller som är akut hemlösa. Samtidigt uttrycker många göteborgare en oro för att möta hemlösa på offentliga platser eller i sitt bostadsområde. Oron ökar trycket på mer exkluderande design för att stänga ute hemlösa samtidigt som boenden förläggs i industriområden.

Men precis som alla andra så behöver socialt utsatta personer en trygg, trivsam plats som känns som ett hem för att må bra. De behöver också inkluderas när vi planerar staden.

Hur?

Projektet pågår under tre år och är uppdelat i två delprojekt: platssamverkan och stadsutvecklingsprocess.

I delprojektet platssamverkan har projektet utvecklat en vägledning för hur sociala boenden ska kunna samverka med sitt närområde. Syftet är att hjälpa boendena att öka tryggheten och stärka samarbetet med alla som bor och arbetar i närheten. Modellen har utvecklats på Kallebäcks boende, som är ett  boende för äldre göteborgare med beroendeproblematik, tillsammans med fastighetsägarna i området: Wallenstam, Stena fastigheter och SGS.

Modellen bygger på fem principer:

  1. Brukarnas behov i grannskapet jämställs med andra invånares
  2. Korta enkla kontaktvägar mellan verksamhet och grannar
  3. Helt, rent, funktionellt och vackert
  4. Personal förstår sin roll i fungerande grannskap
  5. Skapa möten, empati och förståelse mellan grannar och brukarna

Här kan du ta del av hela platssamverkansmodellen: Vägledning för platssamverkan kring sociala boenden

I delprojektet stadsutvecklingsprocess arbetar projektet med hur staden kan uppmärksamma hemlösa i stadsutvecklingsprojekt och planera för att förebygga otrygghet och konkurrens mellan sociala utsatta personer och allmänheten.

Vem?

Projektet drivs av socialförvaltningen Sydväst i samarbete med Wallenstam, Stena Fastigheter, Chalmers och Stadsmissionen. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, står för 70 procent av finansieringen.

Om utveckling av bostäder och bebyggelse

Ett grönt höghus som har byggts i Gamlestaden
Göteborg växer

Utveckling av bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Kontaktperson

Petter Nilsson

Projektledare Mutual Benefits
Telefonnummer: 031-368 20 06
E-post: petter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se
Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}