Till sidans huvudinnehåll
Stadsbild med Liseberg i bakgrunden

Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla


Hur kan socialt utsatta människor inkluderas när vi utvecklar staden? Den frågan är i fokus i projektet Mutual benefits.

Vad?

I Kallebäck byggs idag 1 800 nya bostäder och ytterligare lokaler för företag och verksamheter. Här finns även ett av socialförvaltningen Sydvästs boenden för äldre göteborgare med beroendeproblematik. Med projektet Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla, vill socialförvaltningen Sydväst arbeta för att alla ska känna att Kallebäck är tryggt och trivsamt, både de som nu flyttar in och brukarna på Kallebäcks boende. I samverkan med aktörerna på platsen utvecklar projektet en platssamverkansmodell kring sociala boenden som kommer spridas till flera platser i staden där socialförvaltningarna driver boenden.

Varför?

I Göteborg finns cirka 3 000 hemlösa som antingen bor i stadens sociala boenden eller som är akut hemlösa. Samtidigt uttrycker många göteborgare en oro för att möta hemlösa på offentliga platser eller i sitt bostadsområde. Oron ökar trycket på mer exkluderande design för att stänga ute hemlösa samtidigt som boenden förläggs i industriområden.

Men precis som alla andra så behöver socialt utsatta personer en trygg, trivsam plats som känns som ett hem för att må bra. De behöver också inkluderas när vi planerar staden.

Hur?

Projektet pågår under tre år och är uppdelat i två delprojekt: platssamverkan och stadsutvecklingsprocess.

I delprojektet platssamverkan arbetar aktörerna i området – Kallebäcks boende, fastighetsägare, idéburen sektor och andra - för en trygg och trivsam miljö för alla i Kallebäck. Det kan till exempel handla om inkluderande mötesplatser, bättre fysisk förvaltning och annat som skapar trygghet och positiva möten mellan de som bor på boendet och de som flyttar in. 

I delprojektet stadsutvecklingsprocess arbetar projektet med hur staden kan uppmärksamma hemlösa i stadsutvecklingsprojekt och planera staden för att förebygga otrygghet och konkurrens mellan sociala utsatta personer och allmänheten.

Vem?

Projektet drivs av socialförvaltningen Sydväst i samarbete med Wallenstam, Stena Fastigheter, Chalmers och Stadsmissionen. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, står för 70 procent av finansieringen.

Om utveckling av bostäder och bebyggelse

Ett grönt höghus som har byggts i Gamlestaden
Göteborg växer

Utveckling av bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Kontaktperson

Petter Nilsson

Projektledare Mutual Benefits
Telefonnummer: 031-368 20 06
E-post: petter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se
Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}