Till sidans huvudinnehåll
illustrration med tecknad man som lyfter upp ett hus

Om markanvisning


Här kan du hitta länkar till all information om markanvisning.

En översyn den tidigare markanvisningspolicyn har genomförts och policyn har ersatts med en riktlinje för markanvisningar. Denna riktlinje antogs av kommunfullmäktige 2021-05-20 (diarienummer 1529/20). Den nya riktlinjen beskriver hur Göteborgs Stad ska hantera markanvisningar.

Riktlinje för markanvisning

Program för miljöanpassat byggande

Vid markanvisningar ställer exploateringsförvaltningen krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas.

Om miljöanpassat byggande (inklusive checklistor)

Ansvar för marken i Göteborg

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Mer om ansvar för marken i Göteborg

Mark och projektplanering i tidiga skeden

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Ansök om markanvisning (e-tjänst)

Anvisningar för hur du ansöker inklusive styrdokument

Till e-tjänsten markanvisningar

Prenumerera på markanvisningar (du får ett nyhetsbrev när det kommer nya markanvisningar)


Kontakt

Anna Magnusson

Kommunikationsansvarig
anna.magnusson@exploatering.goteborg.se

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-06-26

Studentlägenheter och förskola planeras i Guldheden

På Guldhedsgatan, i närheten av hållplatsen Medicinaregatan, planeras nybyggnation av cirka 90 studentlägenheter och en förskola.

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}