Till sidans huvudinnehåll

Från tomtmark till färdig byggnad


Så här kan processen se ut från att marken utreds som lämplig att byggas på tills det inflyttningsklara huset står klart. Tidslinjen bygger på ungefärliga uppskattningar. Tidsåtgången för detaljplanen kan beroende på överklaganden variera från cirka 1 år till flera år.

Markanvisningsprocessen

 1. 1

  Staden anvisar lämplig mark

  Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark görs markanvisningar till olika intressenter. En markanvisning innebär att ge en intressent rätt att under en viss tid och på vissa givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom ett viss markområde som staden äger. Beräknad tid cirka sex månader.

  Information om markanvisning

 2. 2

  Projektutveckling

  Ta fram skisser och gå genom genomförandefrågorna. Beräknad tid cirka sex månader.

 3. 3

  Beslut om detaljplan

  Innan beslut om detaljplan kan tas görs en noggrann genomgång med berörda kringboende, förvaltningar och myndigheter. Beräknad tid cirka 2-3 år.

  Hitta detaljplaner

 4. 4

  Överlåtelse av mark

  Marken överlåts till marknadspris till utsedd intressent. Beräknad tid cirka sex månader.

 5. 5

  Projektering

  Nu börjar projektering som innebär förberedelse av infrastruktur, el, vatten, vägar med mera. Beräknad tid cirka sex månader.


 6. 6

  Byggfas

  Nu kan entreprenadbolagen börja anlägga grunden för bostäderna. Beräknad tid för byggandet cirka 2 år.


 7. 7

  Inflyttning

  Nycklar överlämnas till boende. Hela processen kan ta upp till 6-7 år.


Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}