Till sidans huvudinnehåll

Markanvisning

Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark anvisar staden mark till olika intressenter. En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom det aktuella markområdet som staden äger.

Om markanvisning

Här kan du hitta länkar till all information om markanvisning.

Från tomtmark till färdig byggnad

Så här kan processen se ut från att marken utreds som lämplig att byggas på tills det inflyttningsklara huset står klart. Tidslinjen bygger på ungefärliga uppskattningar. Tidsåtgången för detaljplanen kan beroende på överklaganden variera från cirka 1 år till flera år.
${loading}