Till sidans huvudinnehåll
Nya bostäder under uppförande i BoStad2021-projektet Mandolingatan.

BoStad2021


BoStad2021 var ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad som pågick 2014-2021. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som kortar tiden från idé till färdigställda bostäder och att bygga 7000 bostäder utöver den ordinarie produktionen.

Vad?

BoStad2021 var ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad som pågick 2014-2021. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som kortar tiden från idé till färdigställda bostäder och att bygga 7000 bostäder utöver den ordinarie produktionen.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

Var?

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 delprojekt i olika delar av Göteborg.

Hur?

Göteborg lider av bostadsbrist och BoStad2021 är ett verktyg för att få fram fler bostäder.

När?

BoStad2021 avslutades den 31 december 2021. Då hade 3900 bostäder blivit inflyttningsklara. Bostäderna som inte är färdigställda kommer att byggas klart fram till 2024.

Vem?

I samverkan mellan Göteborgs Stad och 27 byggaktörer.


Steg för steg när vi utvecklar Göteborg (process för planering och utbyggnad)
Följeforskningen för BoStad202
Följeforskningens rapporter (alla)

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Bilden visar utbyggnaden av Nya Hovås, väldigt många bostäder tillkommer här
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är pågående just nu och som Göteborgs Stad är inblandade i. Göteborg befinner sig i en mycket expansiv fas just nu och här kan du ta del av vad som händer i de olika projekten.

Kontakt

Magnus Brink

Kommunikatör BoStad2021

E-post: magnus.brink@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}