Till sidans huvudinnehåll
illustration med kulturhistoriska skulpturer

Konst och kultur i stadsutvecklingen

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, och bidra till en öppen och hållbar stad. Därför tar staden avstamp i fem kulturvärden när den växer och utvecklas: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet.

Stadens kulturmiljöer

Stadens kulturmiljöer är platser som i varierande grad och under olika tidsepoker har präglats av mänsklig verksamhet och aktivitet. De bidrar till att göra Göteborg till just Göteborg.

Kulturella mötesplatser

Göteborgs offentliga rum, närheten mellan människor och möjligheter till möten är en av stadens styrkor. I takt med att staden växer utvecklas nya kulturella mötesplatser.

Kreativa verksamheter

En del av stadens uppdrag är att skapa goda villkor för kulturaktörer och konstnärer och stärka infrastrukturen för de kulturella näringarna. Kreativa verksamheter bidrar till en kreativ stad, genom att det i en tolerant, tillåtande och nätverkande miljö skapas utrymme för innovation.

Områdesidentitet

Ett områdes identitet, det som särskiljer det från andra områden och som gör det igenkännbart, byggs upp och förändras över tid. Som till exempel den gröna undersidan i koppar på Älvsborgsbron som syns i bilden ovan. Samma fysiska miljö kan i olika skeden tolkas på väldigt olika sätt. Det är vi som skapar vår tids berättelser om staden vi bor i.

Konst i stadsutvecklingen

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Enprocentregeln innebär att när Göteborgs Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt så avsätter de en procent av investeringen till konst. I nära samarbete med byggansvariga och konstnärer arbetar kulturförvaltningen för att ta konsten ut i staden.

Nyheter om konst och kultur i Göteborg

Inger Skogsberg, 76, vid Per Ageliis hästar i granit vid arbetsplatsen i Lillhagsparken på Hisingen.

Hallå där... Inger Skogsberg, projektledare för offentlig konst som kanske går i pension i vår efter 51 år

2024-03-19

Inger Skogsberg, projektledare för 1 % konst, går i vår kanske i ”riktig” pension efter 51 års anställning i Göteborgs Stad på de fastighetsbyggande förvaltningarna som funnits under de åren. Vid 76 å…

Kulturlots skapar mer plats för kultur i Göteborg

2024-02-22

En kulturlots skapar mer plats för kulturaktörer i samarbete med fastighetsägare och stadsplanerare. Stockholm och Malmö har redan kulturlotsar och nu har kulturförvaltningen i Göteborgs Stad fått sin…

Hbtqi+monumentet ”Gläntan” är invigt

2023-11-24

Lördagen 11 november 2023 invigdes ett historiskt konstverk på Esperantoplatsen i Göteborg. Hbtqi+monumentet ”Gläntan” av Conny Karlsson Lundgren ska påminna om och gestalta kampen för hbtqi+personers…

Ny konstgestaltning till Station Centralen

2023-11-24

Konstnärsduon Goldin+Senneby vinner upphandlingen om att skapa ny konst till Västlänken. På området runt Station Centralen ska de bygga en sjätte stadsport, som påminner om att Göteborg fortfarande in…

Två nya konstverk till Heden

2023-10-11

Nu har konstverken ”Viskningar” av Nasim Aghili/Björn Karlsson och ”Grus sprider ut tiden” av Makda Embaie invigts.

Om konst i stadsutvecklingen

Konst på Kortedala torg
Göteborg växer

Konst i stadsutvecklingen

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborg. Sedan 2013 avsätter därför byggande förvaltningar och bolag inom staden minst en procent av byggkostnaderna för konstgestaltning när de bygger nytt, bygger om eller bygger till.

En konstnärlig stol i många färger samt ett smycket trapphus
Göteborg växer

Konstkartan - här hittar du alla konstprojekt i Göteborg

I Göteborg hittar du offentlig konst överallt, till exempel finns det idag runt 1 500 offentliga utomhuskonstverk i staden. På Konstkartan Göteborg kan du läsa om drygt 370 av dem, där hittar du också många av de konstgestaltningar som tillkommit genom enprocentregeln inom stadsutveckling sedan 2013.

${loading}