Till sidans huvudinnehåll
bild från 1700 talet på försäljningslokal vid Södra Allégatan

Göteborgs framväxt

Den första staden vid Göta älvs mynning som officiellt fick namnet Göteborg anlades av Karl IX på Hisingen mitt emot gamla Älvsborg. Tillfälliga privilegier utfärdades 1603 och regelrätta privilegier undertecknades 1607.

Vad?

Göteborg blomstrade från mitten av 1700-talet fram till början av 1800-talet, bland annat tack vare Ostindiska kompaniet och det gynnsamma läget under Napoleonkrigen. Försvarsmurarna runt staden hindrade expansion och 1807 togs beslut under landshövding Carpelan att riva murarna. Göteborg växte som industri- och handelsstad under slutet av 1800-talet och utvecklades under 1900-talet till en stor varvsstad.

Under 1800-talets andra hälft tog textilindustrin över som viktig ekonomisk kraft i Göteborg, för att senare övertas av verkstadsindustrin med kommande världsföretag som exempelvis SKF och Volvo. Efter att varven hade lagts ner och den tunga industrin kraftigt minskat har Göteborg i stället blivit allt viktigare ur evenemangssynpunkt, som utbildningsstad och som plats för handel. Stora utländska kedjor väljer att etablera sig i Göteborg på grund av det gynnsamma läget.

När omvärlden förändras så måste också städer förändras - och just nu så befinner sig Göteborg i stor omvandling.

Historiska miljöer som kom till så så långt tillbaka som på 1600-talet behöver nu rustas upp för att hålla för kommande generationer.

Ta en historisk promenad i Göteborg

Var?

Några historiska platser som rustas upp just nu.

Kanalmurarna

Göteborg förstärkt: Fästningsstaden

Den befästa staden

Varför?

Gator som byggdes för hästtransporter ska nu bära spårvagnar och tunga fordon, och därför behöver våra kanalmurar som snirklar sig genom staden rustas upp. 

Våra gamla skansar Skansen Kronan, Carolus Rex och kvarteren kring Gustav Adolfs Torg har nu fått välbehövliga åtgärder för att hålla många generationer framåt.

Bild av porten in till fästningen Carolus Rex
Carolus Rex var en gång i tiden portalen till Göteborg.

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}