Till sidans huvudinnehåll
Bild på den gamla innerstaden

Göteborg förstärkt - Fästningsstaden


Det är snart 400 år sedan Göteborg grundades och började byggas. I stadskärnan finns många historiska spår från den första stadsplanen och tiden då staden var en av de starkaste fästningarna i norra Europa. Nu ska stadens kulturarv lyftas fram och stärkas i dagens stadsmiljö.

Vad?

Berättelsen om Göteborg och stadens historia ska tydligare gå att förstå när du rör dig genom stadskärnan och därför har staden tagit fram ett handlingsprogram: Göteborg förstärkt - Fästningsstaden. Fokus ligger på att visa var i stadskärnan det går att se resterna från när staden var befäst.

Gator, kanaler, vallgraven, bastionsresterna, den gröna fältvallen (exempelvis dagens Kungsparken och Trädgårdsföreningen), skansarna Kronan och Lejonet är några av stadens viktigaste kännetecken och ett spännande kulturarv – mitt i stadens vardagsliv.

Var?

På några platser är de historiska spåren tydliga. På andra platser har spåren försvunnit men i och med att det byggs om och nytt, finns möjligheten att lyfta fram de gömda platserna, se illustration nedan. Till exempel vid Skeppsbron, på Kvarnberget och i Centralenområdet

Hur?

Stadens historiska platser och byggnadsverk lyfts fram i form av informationsskyltar, markbeläggning, stämningsskapande belysning och utvalda möbler. Platserna knyts därefter ihop till en fästningspromenad som förhoppningsvis kan ge både kunskap och avkoppling.

När?

Utvecklingen av fästningspromenaden kommer alltså ske över tid, i takt med stadsutvecklingen på de historiskt viktiga platserna. För att fästningspromenaden ska hänga ihop – och du ska kunna följa den – behövs en utformning som håller hela vägen.

historisk karta för fästningsstaden
Illustration som visar de olika platserna.

De viktigaste platserna från Göteborgs historia och resterna från befästningarna lyfts fram och kopplas ihop till en fästningspromenad. Exempel på bevarade platser är:

  1. Bastionsresterna på Kungshöjd med utsikt över älven,
  2. Stora Hamnkanalen som var bland det första som byggdes när staden grundades, samt de fem historiska entréer, portar, som idag går att utläsa i namn som Kungsportsplatsen
  3. Lilla Bommen.
  4. En båttur skulle kunna komplettera promenaden och ge en upplevelse av fästningsstaden från vattnet.

På några platser är de historiska spåren tydliga. På andra platser har spåren försvunnit men i och med att det byggs om och nytt, finns möjligheten att lyfta fram de gömda platserna. Till exempel vid Skeppsbron på Kvarnberget och i Centralenområdet.

Utvecklingen av fästningspromenaden kommer alltså ske över tid, i takt med stadsutvecklingen på de historiskt viktiga platserna. För att fästningspromenaden ska hänga ihop – och du ska kunna följa den – behövs en utformning som håller hela vägen.

Kontakt

Charlotte Olsson

Kommunikationsansvarig
E-post: charlotte.olsson@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}