Till sidans huvudinnehåll
gammal illustration från 1600 talet

Den befästa staden


2021 är det 400 år sedan Göteborg grundades. Flera av de byggnader och miljöer som på 1600-talet bidrog till att staden blev till och utvecklingen av den finns kvar. För att säkra att de bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, har Statens fastighetsverk och Göteborgs Stad gått samman kring en femårig utvecklingsplan under namnet Den befästa staden Göteborg.

Vad?

Upprustning och utveckling av tio av Göteborgs mest kända och viktiga 1600-talsmiljöer

Utvecklingsplanen ska bland annat leda till ökat intresse och ökad kunskap för Göteborgs tillkomst som stad samt dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

Var?

Kronhuskvarteret/Västra Nordstan (färdigställd)
Carolus Rex (Otterhälleverken)
Skansen Kronan (färdigställd)
Carolus Dux
Nya Älvsborgs Fästning
Skansen Lejonet
Stora Hamnkanalen
Länsresidenset
Vallgravsstråket
Älvsborgs Slott/Klippan

Varför?

För att säkra att Göteborgs historiska miljöer bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, samt att öka kunskapen om Göteborgs tillkomst som stad och dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

När?

2018-2022

Vem?

Göteborgs Stad och Statens Fastighetsverk.


Kontakt

Hedvig Ahlstrand

Kommunikationsansvarig
E-post: hedvig.ahlstrand@higab.se


För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}