Till sidans huvudinnehåll
Två glada kvinnor som promenerar i skogen

Om social delaktighet och inkludering


Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland social delaktighet och inkludering.

Vad?

Seniorer har behov av att kunna delta i sociala, kulturella, politiska och religiösa aktiviteter, känna gemenskap och ha sociala interaktioner med andra i sin närmiljö och i samhället för att bibehålla en god hälsa. Det handlar både om organiserade aktiviteter på mötesplatser och informella sociala strukturer som möten med grannar, familj och vänner.

Varför?

Möten ger förutsättningar för att använda sin kompetens, kunskap, känna respekt, bygga självförtroende och nära relationer inom och över generationer. Bristen på sociala relationer och ofrivillig ensamhet kan enligt WHO jämföras med hälsoriskerna med rökning, fetma och fysisk inaktivitet (2017: 55).

Området belyser vikten av att ta tillvara på äldres olika resurser och engagemang. Samt att arbeta för att minska ålderism och åldersdiskriminering som kan ge upphov till skadliga konsekvenser på hälsa och livskvalitet. Ett sätt att motverka och minska ålderism i samhället är att medvetet bredda bilden av äldre personer och vad åldrandet kan innebära genom att låta olika berättelser få komma fram.

I arbetet för en åldersvänlig stad är det viktigt att förstärka synen på att seniorer är samhällsdeltagare som har resurser, kunskaper, engagemang, kreativitet, idéer, tid, erfarenheter och kontaktnät som är viktiga delar till att Göteborg kan bli en bättre stad för alla att åldras i.

Alla äldre ska kunna känna sig respekterade och ha möjligheter att bidra och delta i samhället oavsett erfarenheter, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
Telefonnummer: 031-365 56 05
E-post: emma.matsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

För övriga frågor kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}