Till sidans huvudinnehåll
Kultur ska vara för alla - här Hagateaterns scen

Creative aging - ett EU-projekt


I Creative Ageing har Göteborgs Stad delat erfarenheter med sex andra länder om hur vi kan jobba för att tillgodose allas rätt till kultur. En del av lärdomarna har använts för Göteborgs Stads kulturprogram.

Vad?

Genom EU-projektet Creative Ageing, har Göteborgs Stad fått möjlighet att dela erfarenheter och lärdomar om hur vi kan ta oss an utmaningen att tillgodose allas rätt till kulturupplevelser. Projektet pågick mellan 2019-2022 och resulterade i erfarenhetsutbyten med sex andra städer i Europa. 

I rapporten Creative Ageing – Cultural Engagement Instead of Social Isolation, beskrivs resultaten av  Erasmus + projektet

Rapport Creative Ageing, Cultural Engagement Instead of Social Isolation 2019-2022

Var?

Kommunala verksamheter i Göteborg, Ostende, Leeuwarden, Brighton & Hove, Berlin och München deltog. Utbytena ägde under pandemin rum vid digitala träffar på Teams, och i en fysisk slutkonferens i München.

Varför?

Göteborgs Stad delar utmaningen med andra städer i Europa att den äldre delen av befolkningen växer. Att uppleva och utöva kultur är en betydelsefull del av livet, allmänbildningen och det livslånga lärandet. Människor utvecklar sin kreativa och personliga förmåga från barndom till ålderdom, och får möjlighet att aktivt påverka samhället och uppleva gemenskap genom kultur. Att ta del av och utöva kultur motverkar social isolering och främjar hälsa, välbefinnande och social sammanhållning.

När?

Erasmus+ projektet pågick från september 2019 till maj 2022. Samarbetet mellan städerna fortsätter i olika frågor.

Vem?

Från Göteborgs Stad deltog kulturförvaltningen, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltning Centrum.

Kontakt

Sofia Tillman, processledare social hållbarhet
E-post: sofia.tillman@aldrevardomsorg.goteborg.se

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}