Till sidans huvudinnehåll
färgglad illustration på äldre människor som är aktiva

Om Åldersvänliga Göteborg


Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv.

Vad?

Göteborgs Stad är en av drygt 1300 städer runt om i världen som arbetar för att bli mer åldersvänliga. Staden är med i Världshälsoorganisationens, WHO:s, globala nätverk "Age-Friendly Cities and Communities".

Var?

Uppdraget Åldersvänliga Göteborg berör hela Göteborg - både som stad att bo och leva i och som plats att besöka. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen leder uppdraget. Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad genomför beslutade aktiviteter i samverkan med äldre personer och varandra. 

Varför?

WHO:s nätverk startade med anledning av de två trenderna:

  1. En åldrande befolkning
  2. Ökad urbanisering

Den demografiska förändringen kan bli en möjlighet om seniorperspektivet finns med i stadsutvecklingen. Det som är bra för äldre är ofta bra för alla.

Seniorerna själva är de som vet bäst hur staden fungerar att åldras i. Med hjälp av deras erfarenheter kan Göteborgs Stad bli en åldersvänlig stad. Det handlar inte bara om tillgänglighet utan om attityder, att ta tillvara äldres resurser och mötas över generationsgränser. ​​

Hur?

Genom de 21 beslutade aktiviteterna i handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg utvecklar vi staden under 2021-2024. Se bifogade filer.

Vem?

Grunden för arbetet är att seniorer är delaktiga. 

Seniorer som bor i olika delar av staden har rekryterats för att bidra till att Göteborg blir en åldersvänlig stad. De kallas Framtidsutvecklare och har varierande bakgrunder, åldrar, kunskaper och erfarenheter. Framtidsutvecklarna bidrar ideellt i arbetet. 

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg

Basutvärdering

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare
Telefonnummer: 031-365 56 05, 072-209 91 48
E-post: emma.matsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}