Till sidans huvudinnehåll
Bild på två personer med tröjor där det står Undrar du något om framtdien? Fråga mig

Framtidsutvecklare


Framtidsutvecklare är seniorer, från hela Göteborg och med olika erfarenheter, som bidrar ideellt för att vara delaktiga i arbetet med att göra Göteborg mer åldersvänligt.

Vad?

Framtidsutvecklarna är seniorer med olika bakgrunder, åldrar, kunskaper, erfarenheter och bor i olika delar av Göteborg. Tillsammans bidrar de ideellt med sin tid och sitt engagemang för en bättre plats att åldras på.

Begreppet framtidsutvecklarna myntades när medarbetare från olika verksamheter inom Göteborgs Stad frågade seniorer vad rollen skulle kunna kallas.
Under hösten 2019 arrangerades informationsträffar om uppdraget runtom i staden. Seniorer som var intresserade av att bli framtidsutvecklare fick svara på frågor och göra en samarbetsövning. Intresset var stort och cirka 170 seniorer sökte till uppdraget. 27 personer valdes ut i första rekryteringsomgången

Hur?

Framtidsutvecklarna kan driva egna idéer och initiativ samt erbjudas olika uppdrag efter intresse. De olika uppdragen kan handla om att delta i referens/arbetsgrupp för bostäder och fysisk planering, utvärdera platser och delta i workshops, testa nya och befintliga tjänster, ge synpunkter och bidra med sina idéer och kunskaper för kommunikationsmaterial, komma med föreslag på föreläsningar, delta i forskningsprojekt, belysa viktiga frågor inom Åldersvänliga Göteborg såväl som att uppmärksamma det åldersvänliga arbetet till andra seniorer. Flera av framtidsutvecklarna deltog i arbetet med Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2024.

Framtidsutvecklarna ingår i ett nätverk som hålls samman av tjänstepersoner som arbetar med uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Nätverksträffarna äger rum ungefär en gång i månaden.

Varför?

Kommunstyrelseuppdraget Åldersvänliga Göteborg är en del av Världshälsoorganisationens globala nätverk Age-friendly Cities and Communities. Tillsammans med fler än 1000 städer runtom i världen byter vi erfarenheter, kunskaper och praktiska exempel på hur vi kan arbeta för att göra stadens sociala och fysiska miljöer mer tillgängliga och inkluderande för alla åldrar. Seniorers delaktighet är grunden i arbetet för en åldersvänlig stad. För att säkerställa delaktighet i hela arbetsprocessen inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg skapades den särskilda formen "framtidsutvecklare". 

Vill du bli framtidsutvecklare?

Vill du samarbeta med seniorer, Göteborgs Stad och andra aktörer för bidra till att Göteborg blir en bättre stad att åldras i? Just nu söker Göteborgs Stad fler framtidsutvecklare bosatta i nordöstra Göteborg. Hör av dig du vill veta mer och anmäla intresse för att bli framtidsutvecklare.

Kontakt

Maja Philis

Utvecklingsledare

E-post: maja.philis@aldrevardomsorg.goteborg.se

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}