Till sidans huvudinnehåll
En man sitter efter en husvägg och solar sig.

Bostäder för seniorer


Bostäder är ett av de prioriterade fokusområdena för att Göteborg ska bli en åldersvänlig stad. Bostaden och boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer.

Om bostäder för seniorer

Bostäder är ett av de prioriterade fokusområdena för att Göteborg ska bli en åldersvänlig stad. Bostaden och boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer. Äldre personer spenderar den största delen av sin tid i sin närmiljö.

Varför?

Hur staden gestaltar, utformar, lokaliserar, planerar och renoverar bostäder och boendemiljöer skapar förutsättningar för olika livsvillkor för personer att kunna delta och bidra i samhället. En tillgänglig och ekonomiskt överkomlig bostad i en miljö där seniorer har nära till kommunikationer, vardagsservice, sociala kontaktar och grönska är av högsta prioritet för en god hälsa.

Hur?

Exploateringsnämnden, Boplats Göteborg AB och Förvaltnings AB Framtiden samverkar med varandra och med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst i att genomföra fem prioriterade aktiviteter för fokusområde bostäder:

Utveckla befintlig modell för trygghetsboende som främjar generationsmöten

Seniorer uttrycker ett behov av att känna gemenskap och tillhörighet med grannar i sitt närområde. Detta kan vara ett sätt att minska både ensamheten och ålderssegregationen i staden och erbjuda olika typer av sätt att bo med gemenskap och trygghet. Att trygghetsboende för att främja generationsmöten mellan seniorer och exempelvis studenter, och nyanlända med olika åldrar och bakgrunder.

Underlätta nybyggnation av bostäder för seniorer som är ekonomiskt överkomliga

Med en åldrande befolkning behöver Göteborgs Stad öka möjligheten till kvarboende i fysiskt tillgängliga bostäder i närmiljön. Idag bor många seniorer i fysiskt otillgängliga bostäder och boendemiljöer samtidigt som många inte har råd att bo i nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter trots behov av en mer tillgänglig bostad.

Satsning för att hjälpa seniorer och personer med funktionsnedsättning som vill flytta till mer ändamålsenliga bostäder

Många seniorer bor i bostäder som inte motsvarar deras behov och har låg kännedom om boendealternativ, bostadstillägg och bostadsanpassning. Idag agerar många seniorer för sent i frågan om att flytta till en behovsanpassad bostad vilket medför att det blir svårare att flytta på grund nedsatta funktioner och ork. Det är fördelaktigt både för individ och samhälle om fler äldre kan klara sig själva längre i en tillgänglig bostad.

Särskild rådgivning till seniorer som funderar på att byta bostad

Det finns ett behov av oberoende och pålitlig rådgivning när seniorer funderar på att byta till en mer ändamålsenlig bostad. Flera seniorer har uttryckt att det upplevs svårt, krångligt och energikrävande att byta bostad.

Koncept för att öka sociala kontakter och trygghet i boendemiljön

Äldre personer har behov av att få nya sociala kontakter och känna gemenskap i boendemiljön. Att ha samtalskontakt med grannar kan öka trygghet, välbefinnande och individens hälsa. Utgångspunkten är att utveckla ett koncept där grannar uppmanas att heja på och umgås med varandra en dag om året genom olika aktiviteter inomhus och utomhus.

Läs mer om att planera ditt boende

Bo kvar hemma

Senior- och trygghetsboende i Göteborg

Bostadsförmedlingar i Göteborg

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
Telefonnummer: 031-365 56 05
E-post: emma.matsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}