Till sidans huvudinnehåll

Masthuggskajens framväxt


I vår serie filmer om Masthuggskajen berättar vi mer om den utveckling av stadsdelen som pågår just nu.

Ambitionen för området är hög och här ska skapas en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. I området kommer det byggas både bostäder, hotell, kontor och verksamhetslokaler. Men också ges plats åt kultur, gatuliv, mötesplatser och grönska.

Masthuggskajens utveckling i fem steg

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.
 1. 1

  Del 1: Vad är det som byggs på Masthuggskajen?

 2. 2

  Del 2: Varför ska det byggas en halvö?


 3. 3

  Del 3: Hur blir Masthamnsgatan för barn och unga?

 4. 4

  Del 4: Hur kan du resa smidigt och hållbart på Masthuggskajen?

 5. 5

  Del 5: Vad finns det i marken från livet förr?

 6. 6

  Trehundra träd och två parker ska ge mer grönska

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}