Till sidans huvudinnehåll
Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.

Flunsåsstråket

Flunsåsstråket är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Hösten 2023 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar, som ligger mitt i stråket.

Vad?

Flunsåsstråket har utvecklats mycket de senaste åren, både med gröna ytor och ny bebyggelse. 

Konstgräsplan

Stråket har fått ny 11-mannaplan med konstgräs som ersättning för den tidigare naturgräsplanen, som låg vid Fjärdingsplan. Traditionella konstgräsplaner består ofta av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster, men detta är en plan helt utan granulat.

Konstgräsplanen, som ligger intill Bjurslättsskolan, är ett tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Skolor och föreningar kan boka planen i Göteborgs Stads bokningssystem.

Fjärdingsparken

Parken, som ligger i stråket, har rustats upp till en stadsdelspark i två etapper och har fått det nya namnet Fjärdingsparken. En stadsdelspark är en lite större park som ska locka fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill. 

Fjärdingsparken är en grön plats med ytor för aktivering och avkoppling så som utegym,  gång- och cykelbanor, en skogsdunge för barn att leka och bygga kojor i, hängmattor, odlingslotter och en grusad hundrastgård. För att gynna den biologiska mångfalden i området finns även insektshotell och en äng som ska locka till sig pollinatörer. 

Utformningen och innehållet i parken, grundar sig i en medborgardialog, där de som deltog önskade de en park med mycket grönska.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Förskola

En ny förskola i två våningsplan med tillhörande lekgård byggts. Förskolan har Fjärdingsgatan som adress och erbjuder plats för cirka 140 barn.

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan. Förskolans lekgård vetter mot den gröna Fjärdingsparken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Så utvecklas förskolor och skolor

Skyfallsyta

I den östra delen av Fjärdingsparken finns en grävd fördjupning där regn kan samlas, en så kallad skyfallsyta. Den ska skydda husen i närheten och vägar mot översvämning vid kraftigt och intensivt regn. Den kan samla upp mer vatten än vad som ryms i Lundbybadets 25-metersbassäng. 

Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall

Detta är dagvatten och skyfall

Var?

Flunsåsstråket binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Fjärdingsparken sträcker sig mellan Fjärdingsgatan i öster och Bjurslättsskolan i väster och binder ihop de olika bostadsområdena i området. Den nya förskolan ligger i parkens östra del och fotbollsplanen i anslutning till Bjurslättsskolan.

Varför?

Det har byggts mycket i området kring Flunsåsstråket de senaste åren. När fler flyttar in i ett område behöver det även finnas plats för grönska, lek, aktivitet och avkoppling.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har Göteborgs Stad byggt en ny förskola i två våningsplan i Flunsåsstråket. Under byggtiden fanns en tillfällig förskola som nu rivits för att ge plats åt Fjärdingsparken. 

Den nya konstgräsplanen ersätter den tidigare naturgräsplanen som gav plats åt ny bebyggelse. Stråket och parken har rustats upp och uppdaterats med fler kvaliteter, så att fler ska trivas och hitta sin plats där.

När?

Den sista delen av parken började byggas under senhösten 2022 och öppnade för allmänheten hösten 2023. 

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

Nyheter om Flunsåsstråket

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

2023-11-02

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parke…

Film om upprustningen i Fjärdingsparken

Kontaktpersoner

Mikael van den Hoogen

Projektledare Fjärdingsparken etapp 2
E-post: mikael.van.den.hoogen@kretsloppochvatten.goteborg.se

Lina Ahlstedt

Kommunikatör Fjärdingsparken etapp 2
E-post: lina.ahlstedt@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}