Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.

Ruddalens idrottscentrum - upprustning


Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Vad?

Ruddalens stora fokus på isanläggningar och fotboll har begränsat användandet till att vara säsongsbetonat. Området utvecklas därför nu för att användas mer, av fler och året om.

Bandybanan omvandlas till en ishall med tak och väggar. Skrinnarbanans trasiga kylrör har bytts ut och ska täckas i betong för att ge en mer flexibel anläggning med verksamhet året om. Skrinnarbanan får dessutom tvåtusen kvadratmeter extra isyta innanför ispisten.

Hur staden arbetar med idrotts- och motionsanläggningar

Var?

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg. Här finns idag skrinnarhall, bandyplan, bollplaner och fotbollsarena med konstgräsplan för elitspel, men också gym, utegym, frisbeegolfbana och föreningslokaler. I naturområdet finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

Varför?

Ruddalens idrottsområde utvecklas för att utnyttjas bättre året om, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Till exempel förlängs issäsongen genom att man bygger en ishall där bandybanan ligger och skrinnarhallen byggs om så att den kan användas för fler aktiviteter under de isfria månaderna.

När?

Bygget av en ny ishall startade i juni 2021 och beräknas vara klart november 2022, och beräknas öppnas för allmänheten under jullovet 2022/2023.

Renoveringen av skrinnarhallen startade i mars 2022 och beräknas vara klar i mars 2023.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att utveckla Ruddalens idrottsområde. Flera entreprenörer arbetar med de olika byggena på området.

Nyheter om Ruddalens idrottscentrum

2022-11-09

Nu är ispisten målad och fasadskyltar monterade

Ruddalens före detta bandybana som byggts om till en 6900 kvm stor ishall håller på att färdigställas. Ispisten har målats och nya fasadskyltar är på plats.

2022-06-22

Nu monteras väggar och tak på nya ishallen

Nu börjar den nya ishallen på Ruddalen få både väggar och tak. Därefter monteras solceller och läktare. För att få plats med ett entrétorg flyttas utegymmet en liten bit upp mot skogen.

Skiss ishall med grå fasad och mörkgrått tak.
Så här kommer den nya ishallen att se ut. Färgen på fasaden stämmer inte helt med vald färg. Bild: Nils Andréasson Arkitektkontor.
Bandyplan med lekande barn.
Bandybanan används flitigt av föreningsliv och allmänhet, men issäsongen blir kort på grund av det milda göteborgsvädret.
Skrinnarhall med isrink i bakgrunden.
Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval och en mindre isrink.

För dig som vill veta mer

Relaterad information

Illustration av idrotts- och motionsanläggningar.
Göteborg växer

Tema: Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nytt och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.

Projekt i Frölunda-Högsbo

Skiss över hur Frölunda torg ska se ut i framtiden.
Göteborg växer

Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.

Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.
Göteborg växer

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Stadsbild med gator och höghus
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Kontakt

Maria Joängen

Utvecklingsledare
E-post: maria.joangen@ioff.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}