Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över Tynnered stadsdel.

Program för Tynnered


Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Tynnered igång. Tynnered planeras att utvecklas till en mer sammanhängande del av staden. I området skapas möjligheter för mer bostäder, verksamheter och service för att utveckla en tryggare och mer levande stadsdel.

Vad

Programmet ska ge förutsättningar för en sammanhållen stadsdel med fler bostäder, en varierande bebyggelse och ökad trygghet. Det ska möjliggöra för mer stadsliv, genom att det blir närmare mellan handel, verksamheter, grönområden och bostäder. De gröna ytorna, som idag uppskattas, ska bevars och de områden som upplevs som otrygga ska utvecklas. Barn och unga i Tynnered ska ha tillgång till skolor och förskolor samt utemiljöer av mycket hög kvalitet. Planens syfte är att skapa närhet genom att områdets olika delar bindas ihop och tillgängligheten för fotgängare och cyklister ska öka och möjligheterna att åka kollektivt ska förbättras.

Program för Tynnered (alla handlingar)

Var?

I programmet för Tynnered ingår områden vid Skattegårdsvägen och Näsetvägen samt Tynneredshöjden. Dessutom ingår områden kring Smycketorget, Välens idrottsområde samt Västerleden och Tynnereds- och Frölundamotet. 

Varför?

Programarbetet ska säkra en utveckling för hela området och i förlängningen bidra till en mer jämlik stad. 

Götepod om Frölunda

I det här avsnittet pratar vi om historiens miljonprogram och framtidens Frölunda. Är det ABC-staden 2.0 vi planerar? Med stadsarkitekt Björn Siesjö, arkitekt och professor på Chalmers Lars Marcus samt Anders Dahlgren, planarkitekt Göteborgs stad.

När?

Planprogrammet var ute på samråd 9 november-20 december 2022. Utvecklingen av området kommer utredas vidare när det är dags att ta fram detaljplaner. 

Vem?

Göteborgs Stad arbetar med planprogrammet. Marken ägs till viss del av kommunen men också av privata aktörer.

Nyheter om Program för Tynnered

2022-11-09

Nu är samrådet för program Tynnered igång

Idag, 9 november, startar samrådet för planprogram Tynnered. Det betyder att du kan komma in med dina synpunkter på planen och dela dina kunskaper om området.

2022-09-23

Planprogram för Tynnered klart att gå ut på samråd

Runt 2000 nya bostäder, verksamheter på en yta om cirka 100 000 kvadratmeter, 50 nya förskoleavdelningar och tre nya skolor. Nu ska ett nytt planprogram för Tynnered ut på samråd. Det beslutade byggna…

2022-06-27

Viktiga svar på enkät om Tynnered

Tidigare i år hade stadsbyggnadskontoret en enkät ute på webben för att samla information om hur är det är att bo, leva och verka i Tynnered. Samtidigt gjordes också en promenad i området för att få i…


Kontakt

Anders Dahlberg

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 18 90
E-post: anders.dahlgren@stadsbyggnad.goteborg.se

Hamid Akhlaghi Boozani

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 15 78
E-post: hamid.akhlaghi.boozani@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}