Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Opaltorget med verksamhetsbyggnad i brunt tegel. Bakom finns ett vitt våningshus med grå detaljer.

Opaltorget


Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat 1 100 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park.

Vad?

Opaltorget med närliggande områden fortsätter under de närmaste åren att genomgå en total förändring. Platsen ska utvecklas till ett attraktivt område och få en egen tydlig identitet.

Totalt handlar det om 1 100 nya bostäder med olika upplåtelseformer i närområdet. En del av bostäderna placeras i direkt anslutning till själva Opaltorget.

Torget har också utökats med fler butiker, kontor, vårdcentral, apotek, en familjecentral och en ny Opalkyrka. Runt hörnet kommer den nya Opalparken att anläggas, och i området tillkommer även skola och förskola.

Hur staden arbetar med bostäder

Var?

Opaltorget ligger i Tynnered, i sydvästra Göteborg. Från Opaltorget är det endast ett par kilometer till Frölunda torg eller till olika badplatser vid havet.

Varför?

Visionen för framtidens Opaltorg är att skapa ett levande, attraktivt och tryggt område med täta kollektivtrafikförbindelser. Ett modernt torg med bostäder och närhet till affärer och service i en miljö där människor trivs. Idag pågår arbetet med att förverkliga visionen. 

För Göteborgs Stad är utvecklingen av Opaltorget och närområdet en satsning för framtiden. Fler jobbtillfällen skapas och dessutom stärks området som stadsdelstorg för lokal handel, verksamheter och service. Detta leder till både ökad köpkraft och att fler flyttar till samt rör sig i området. En ny park kommer att bjuda in till både umgänge och aktivitet och passa både unga som gamla.

När?

Utvecklingen av området har pågått sedan början av 2000-talet. Visionen för framtidens Opaltorg togs 2011, och 2016 började utvecklingen att ske på plats i området.

2019 flyttade de första hyresgästerna in i Familjebostäders nya hyresrätter nära Opaltorget, och i slutet av samma år öppnade nya Opalkyrkan. Hösten 2020 började verksamheter att flytta in i de nya lokalerna i centrumdelen av torget.

Den nya Opalparken började byggas under 2022 och kommer att vara färdig hösten 2023. 2025 planeras de sista bostäderna vid det nya Opaltorget vara klara, samt förskola. Byggnation av bostäder runt omkring Opaltorget kommer att fortgå under många år.

Vem?

Området utvecklas av Göteborgs Stad tillsammans med olika byggaktörer i området.

Initialt har centrumdelen av Opaltorget utvecklats av Opaltorget Förvaltning AB (OFAB), men sedan 2021 ansvarar SBB för utvecklingen och förvaltningen av torget. K-Fastigheter utvecklar också bostäder vid centrumdelen av Opaltorget och nya Opalkyrkan har byggts av församlingen för kyrkan.

Övriga aktörer som bygger och stadsutvecklar i närområdet kring Opaltorget är Familjebostäder, Stena Fastigheter AB, Nordr, HSB, Bostadsbolaget och AF bygg. 

Utav de samtliga cirka 1100 nya lägenheterna har 260 tillkommit inom samverkansprojektet Bostad2021.

Läs mer om Bostad2021.

Nyheter om Opaltorget

2022-08-30

Opalparken – en grön park med både leklust och funktion

Opalparken kommer att bli en park med många funktioner. Förutom att det blir en grön park med massor av ovanliga träd, lekplats, picknikplats och en stor scen, så kommer parken också utformas för att …

Visionsbild av Opaltorgets framtida byggnationer. Bilden består av skisser på två halvcirkelformade byggnader med ett torg i mitten.


Kontakt

Emma Holm, Göteborgs Stad

Övergripande frågor om projektet
E-post: emma.holm@exploatering.goteborg.se

Alexandra Ringdahl, Göteborgs Stad

Det nya parkområdet
E-post: alexandra.ringdahl@stadsmiljo.goteborg.se

Stefan Granander, Göteborgs Stad

Gatubyggnation
E-post: stefan.granander@exploatering.goteborg.se

Lars Kröönström, SBB

Förvaltare Opaltorget, Centrumhuset
Telefonnummer: 031-14 22 00
E-post: info.regionvast@sbbnorden.se

Nordr

Byggnation Parkhuset
Telefonnummer: 020-22 22 66
E-post: kundcenter.vast@nordr.com

K-fastigheter

Centrumkvarteret, byggnation av bostäder
E-post: info@k-fastigheter.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}