Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygvy över Högsbo industriområde.

Nordöstra Högsbo samt Södra Änggården


I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde. Idag domineras det av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda ut när bostadsområdet Södra Änggården växer upp – en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service.

Vad?

Nordöstra Högsbo ska bli en bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden. Det planeras för till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med skyddade förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

Om bostadsbyggandet

Var?

Området ligger väster om Änggårdsbergen, i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde.

Varför?

I dag består det mest av verksamheter, industrier och kontor, men den nya stadsdelen kommer knyta ihop dagens bostadsområden i Högsbo och Frölunda med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum. Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard.  

När?

Detaljplanen är just nu överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Vem?

Den nya stadsdelen kommer att utvecklas av Platzer, Hökerum, Peab, Månsson+Fastigheter, Bonava och Skanska.

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Maria Lejon

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 49
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}