Till sidans huvudinnehåll
Gamlestaden med tillkommet torg och byggnader,

Gamlestaden


Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Vad?

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara ca 7 minuter in till city.

Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Hur staden arbetar med bostäder

Varför?

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, har grävts fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Visionen för stadsutvecklingen i Gamlestaden

Gamlestaden är en del av innerstaden och knyter samman city och nordost fysiskt och socialt. Det är en tät och dynamisk stadsdel som rymmer vardagsliv, arbete och fritid med det historiska arvet synligt. Industrimiljöerna fylls med nytt innehåll och trafiken är anpassad till kvartersstaden. Resecentrum vid Gamlestads torg är en strategisk knutpunkt och mötesplats, dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Säveån erbjuder promenadstråk och kajer som ger värdefull vattenkontakt och möjlighet till rekreation.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck. Säveåns vatten och grönska bidrar i hög grad till stadsdelens attraktivitet.

Nyheter från Gamlestaden

Flera hus i 6 våningar i olika färger, som grönt, brunt och vitt. De ligger längsmed en å. Det finns en mindre gångbro över ån och i fjärran ser man ikonbyggnaden SKFs gamla kullagerfabrik i Gamlestaden.
2023-08-11

Nu firar vi Gamlestaden 550 år!

Den 17 augusti 1473 fick staden Nya Lödöse sina stadsprivilegier av riksföreståndaren Sten Sture. Därmed är Gamlestaden nu 550 år, vilket firas på Holländareplatsen torsdag den 17 augusti klockan 17-2…

Trappa i centrala Gamlestaden. På trappan kliver en person med skor i flera färger.
2022-09-06

Trappan som tar historiska kliv

Den nya trappan i Gamlestaden låter besökarna ta klivet in i historien genom sex historiska personer.

Upplev framtidens Gamlestaden (VR)


Kontakt

Mattias Westblom

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 17 93
E-post: mattias.westblom@stadsbyggnad.goteborg.se

Maria Brandt

Projektledare, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 10 67
E-post: maria.brandt@exploatering.goteborg.se

Camilla Graad

Projektledare, stadsmiljö
Telefonnummer: 031-368 23 30
E-post: camilla.graad@stadsmiljo.goteborg.se

Lisa Lindgren

Projektledare, stadsmiljö
Telefonnummer: 031-365 57 72
E-post: lisa.lindgren@stadsmiljo.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}