Till sidans huvudinnehåll
Bild på förskola med grå fasad och gul entré. Utanför står barn och leker.

Förskola vid Kosmosgatan - nybyggnad


I Bergsjön breddas utbudet av bostäder med familjevänliga radhus. Därför behövs en ny förskola och den planeras ligga i korsningen Bergsjövägen/Kosmosgatan.

Vad

Projektet ligger inom ramen för Bostad 2021. På Kosmosgatan planeras en ny förskola med fem avdelningar i två våningsplan. I markplan placeras verksamhetsytor motsvarande tre avdelningar och ett tillagningskök. På det övre våningsplanet finns verksamhetsytor motsvarande två avdelningar, personalutrymmen och teknikutrymmen.

Så arbetar staden med planering/nybyggnad/ombyggnad av förskolor

Var?

Förskolan ska byggas vid korsningen Bergsjövägen/Kosmosgatan. På den kuperade tomten gör vi en ny förskolegård med stort inslag av naturmark 

Varför?

I juni 2017 antogs en ny detaljplan för bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan i Bergsjön. Planen ingår som en del i stadens satsning Bostad 2021. I detaljplanen ingår en byggrätt för en ny förskola med fem till sex avdelningar i två våningsplan.

När?

Bygget startade våren 2022. Projektet planeras stå färdigt sommaren 2023.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen.

NCC är upphandlad som totalentreprenör i strategisk partnering för förskoleprogrammet Äpplet som totalt kan bli sex förskolor.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Relaterad information

Nya bostäder under uppförande i BoStad2021-projektet Mandolingatan.
Göteborg växer

BoStad 2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021.

Kontakt

Mohammed Hama Raza

Projektledare
E-post: mohammed.hamaraza@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}