Till sidans huvudinnehåll
Flygbild av gata vid gammalt industriområde.

Torslanda tvärförbindelse


Torslanda är en attraktiv och populär stadsdel där stadsutveckling skett på olika sätt de senaste åren men infrastrukturen har inte utvecklats i samma takt. Det har lett till trafikproblem med otrygghet och köbildning som resultat på en redan hårt belastad väg. Nu undersöks möjligheten att bygga en tvärförbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Torslandavägen.

Vad

Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för att möjliggöra en tvärförbindelse som ska avlasta de befintliga vägarna runt Torslanda. Förbindelsen ska vara för både motortrafik och för gång- och cykeltrafik.

Arbetet med detaljplan tvärförbindelse i Torslanda

Samtidigt genomför trafikkontoret en genomförandestudie. I genomförandestudien utreder trafikkontoret förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att en tvärförbindelse ska kunna byggas. Genomförandstudien blir ett underlag för trafiknämnden att fatta beslut om och när tvärförbindelsen kan byggas. I slutändan är det kommunfullmäktige som fattar beslut om investeringen ska göras.

Genomförandestudie Torslanda tvärförbindelse 

Var?

Planområdet sträcker sig mellan Nya Älvegårdsvägen i norr och Torslandavägen (väg 155) i söder.

Varför?

En utbyggnad av tvärförbindelsen bedöms vara en förutsättning för fortsatt utveckling av stadsdelen Torslanda.

När?

Detaljplanen var ute på samråd i början av hösten 2022.

Nyheter om Torslanda tvärförbindelse

Vybild över parkeringsområden i Torslanda.
2022-08-23

Samråd för detaljplan om tvärförbindelse i Torslanda

23 augusti fattade byggnadsnämnden beslut om att detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda i stadsdelarna Lilleby och Syrhåla ska gå ut på samråd. Tvärförbindelsen ska avlasta de befintliga vägarna i…


Kontakt

Sirpa Antti-Hilli

Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 16 09
E-post: sirpa.antti-hilli@stadsbyggnad.goteborg.se

Cecilia Sjölin

Plankonsult, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 17 08
E-post: cecilia.sjolin@stadsbyggnad.goteborg.se

Per Carlberg

Projektledare, stadsmiljö
Telefonnummer: 031-365 00 00
E-post: trafikkontoret@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}