Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Selma stad, vilket består av flera moderna byggnader med grå, brun och mörkgröna nyanser.

Selma stad


Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Vad?

Tidigare ett uppskattat men något slitet torg, som nu omvandlas till något helt annat.

Det byggs vid torget och längs med Litteraturgatan för att ge plats åt fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker. Fler bostäder och butiker, torg- och parkstråk bidrar till ett livligt och grönt område där boende och besökare trivs. En plats fylld av liv.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Selma Lagerlöfs Torg ligger intill Litteraturgatan på Hisingen.

Hur

I det nya stadsdelshuset samsas kultur, fritid, stadsdelskontor, restaurang, bibliotek och mötesplatser. Det är en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen.

I handelshuset ligger en större livsmedelsaffär, vård och kontor som kommer kompletteras med butiker, caféer och restauranger längs torgstråket när det växer fram.

Idrott, kultur, handelsutbud och offentlig service i kombination med olika boendeformer bidrar till en trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet.

När?

Byggande pågår. Beräknas klart 2023.

Vem?

Byggaktörer för Selma stad är Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling, Familjebostäder, Poseidon, GöteborgsLokaler, Botrygg, Hökerum Bygg/NREP och Riksbyggen.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Selma stad

Vybild över Litteraturgatan.
2022-07-08

Litteraturgatans omvandling fortsätter

Efter att arbetet satts i paus under november 2021 har nu ny entreprenad påbörjat sin planering och efter sommaren fortsätter omvandlingen av Litteraturgatan.

Bild på en del av mossbeklädda Kyrkåsberget.
2022-03-31

Byggstart för entrén till Kyrkåsberget

Sent i höst ska den södra delen av Selma Lagerlöfs parkstråk i Selma stad stå klart. I april börjar slutspurten med bygget av parkdelen vid Kyrkåsbergets fot.

Frågor och svar

 • Vad har hänt hittills med byggnationen i Selma stad?

  I ett tidigt skede inledde Trafikkontoret med att ge Backadalen en ny sträckning, som innebar att den flyttades ca 40 meter längre norrut än tidigare. Det skapade mer plats för nybyggnation söder om Backadalen. 

  Litteraturgatan har byggts om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten vid torget och utbyggnaden har fortsatt längs med Litteraturgatan och Backa Röd. 

  Samtidigt har byggaktörerna börjat sina byggnationer runt torget och längs Backadalen och Litteraturgatan. Fyra kvarter vid torget byggs just nu och beräknas vara färdiga under 2023 och 2024. Längs Litteraturgatan pågår byggnation i flera kvarter och ännu fler kommer att påbörjas de närmaste åren.


 • Vilen typ av handel och service finns i området?

  Ett nytt stadsdelshus och ett nytt handelshus står nu klara på Selma Lagerlöfs Torg med gångavstånd till busshållplatsen. Tillsammans med verksamheter i bottenvåningarna på bostadshusen som ligger längs torgstråket kan ett brett utbud erbjudas. Här finns bibliotek, kulturskola, restauranger, cafe, frukt & grönt, blommor, frisör, apotek, livsmedelsaffär och parkering. Allt som behövs i vardagen.


 • Hur många bostäder kommer byggas?

  När alla etapper är färdiga kommer det att finnas över 3 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 400 hyresrätter och drygt 400 bostadsrätter samt drygt 300 ungdomslägenheter under den första etappen. I etapp 2 planeras för ca 750 bostäder längs med Litteraturgatan, varav över 200 bostadsrätter och ca 550 hyresrätter.


 • Blir det några nya grönområden i Selma stad?

  Ett helt nytt parkstråk, Selma Lagerlöfs Parkstråk, har byggts och kopplas samman med torgstråket.

  Det innehåller fyra delar och i det som kallas entrén och Plazan finns både sittplatser, en scen, grönska och en plats för lek och aktiviteter. Vid Plazan finns vattenspel, stora träd, buskar, perenner och ett trä-/soldäck med picknickbord.

  Bredvid Plazan ligger en lekplatsdel med lekmöjligheter för de lite yngre barnen. Klätterredskap, rutschkana, sandlåda, gungbräda och små kullar med gömslen för kurragömmalek. Den sista delen av parkstråket, vid Kyrkåsbergets fot, är en lugn och grön del av parkstråket med ytor för spel, lek och picknick.


 • Kommer det att byggas boende som är anpassat för äldre och pensionärer?

  Botrygg bygger trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd.


 • Finns det förskolor och skolor nära torget?

  Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Det finns flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9. I Backa Röd finns den nya Ellen Key skolan åk 1-6 med moderna lärmiljöer och inspirerande utemiljö för lek och lärande.


Kontakt

Catrine Andersson

Kommunikatör
Telefonnummer: 031-773 83 47
E-post: info@selmastad.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}