Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.

Lindholmshamnen


Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Vad?

Lindholmshamnen är ett nytt bostadsområde som totalt kommer att få 650 bostäder när området står färdigt 2024. Här finns även flera mindre parker och en förskola. Det planeras dessutom för ett torg och ett bryggdäck med restaurang, som kommer att byggas på vattnet.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Lindholmshamnen ligger alldeles vid vattnet på Lindholmen, omgiven av internationella företag och äldre byggnader med koppling till Göteborgs varvshistoria.

Varför?

Lindholmen är idag ett av Göteborgs mest kunskapsintensiva och dynamiska områden med Lindholmen Science Park som är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och media. Det är inte så många som bor i området och därför har folklivet efter kontorstid hittills varit stillsamt. Nu ska Lindholmen bli en stadsdel som är levande dygnet runt, veckans alla dagar. Därför satsas det på fler bostäder och service i området. Lindholmshamnen är en viktig del av det arbetet, tillsammans med Karlastaden.

När?

Lindholmshamnen beräknas vara färdigbyggt 2024.

Vem?

Lindholmshamnen utvecklas av ett konsortium bestående av byggherrar från HSB, Peab, Riksbyggen och Skanska tillsammans med det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Mer information finns på konsortiets webbplats.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Lindholmshamnen

2022-09-15

Från parkering till park – nu öppnar Maskinparken

Vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen har Maskinparken vuxit fram sedan hösten 2021. En grön, rund och kuperad park har nu ersatt den tidigare parkeringsytan. I mitten av september är det fritt fram at…

En öppen torgyta och husfasader
2021-11-16

Två nya permanenta skulpturer i Lindholmshamnen

Redan 2018 tilldelades konstnären Vanna Bowles uppdraget att ta fram en konstgestaltning för det nya bostadsområdet i Lindholmshamnen. Orädd resa består av tre verk som är utplacerade längs ett huvuds…

Projekt på Lindholmen

Vy över Älven med bebyggelse av Karlatornet i bakgrunden.
Göteborg växer

Karlastaden

Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.
Göteborg växer

Lindholmshamnen


Kontakt

Åsa Svensson

Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling AB

Telefonnummer: 0728-55 41 25

E-post: asa.svensson@alvstranden.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}