Till sidans huvudinnehåll
Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.

Lindholmshamnen


Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Vad?

Lindholmshamnen är ett nytt bostadsområde som totalt kommer att få 650 bostäder när området står färdigt 2024. Här finns även flera mindre parker och en förskola. Det planeras dessutom för ett torg och ett bryggdäck med restaurang, som kommer att byggas på vattnet.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Lindholmshamnen ligger alldeles vid vattnet på Lindholmen, omgiven av internationella företag och äldre byggnader med koppling till Göteborgs varvshistoria.

Varför?

Lindholmen är idag ett av Göteborgs mest kunskapsintensiva och dynamiska områden med Lindholmen Science Park som är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och media. Det är inte så många som bor i området och därför har folklivet efter kontorstid hittills varit stillsamt. Nu ska Lindholmen bli en stadsdel som är levande dygnet runt, veckans alla dagar. Därför satsas det på fler bostäder och service i området. Lindholmshamnen är en viktig del av det arbetet, tillsammans med Karlastaden.

När?

Lindholmshamnen beräknas vara färdigbyggt 2024.

Vem?

Lindholmshamnen utvecklas av ett konsortium bestående av byggherrar från HSB, Peab, Riksbyggen och Skanska tillsammans med det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Mer information finns på konsortiets webbplats.

För dig som vill veta mer

Frågor och svar

 • Vad kommer att finnas i området förutom bostäder och restauranger?

  Det finns en förskola, flera restauranger och caféer och några butiker, och det planeras för fler verksamheter i området. Ambitionen är att det ska bli en bra mix som tilltalar både boende och besökare i området. Dessutom finns ett parkstråk som löper från Lindholmsallén ner mot vattnet, och 2022 stod nya Maskinparken klar.


 • Blir området barnvänligt?

  Ja, absolut. Här finns en förskola och ett nytt parkstråk som kopplar ihop lek och teknik på ett inspirerande sätt, liksom det nya grönområdet Maskinparken.


 • Hur kommer det att se ut med kommunikationer i form av kollektivtrafik?

  Det är enkelt att ta sig till och från Lindholmshamnen. Det finns bra allmänna kommunikationer till området med flera busslinjer in till centrala Göteborg, Bäckebol, Torslanda och Frölunda Torg. Från den närliggande Lindholmspiren tar du dig snabbt över älven med färja och i området finns också bra cykelvägar. Det är även enkelt att ta sig till området med bil. Samtliga kvarter kommer att ha parkeringsgarage under jord för de boende. Det kommer också finnas besöksparkering i området.

  I början av 2024 börjar en ny linje trafikera sträckan Stenpiren - - Pumpgatan/Keillers kaj, samtidigt som arbetet med att bygga spårväg utmed Lindholmsallén pågår. Från och med 2026 går det att ta spårvagn till Lindholmen. På längre sikt planeras för en gång- och cykelbro över älven, och en tunnel för spårväg under älven, som ska binda ihop Lindholmen med Stigberget och Linné.


 • Det pratas om spännande arkitektur – vad är det som är speciellt för husen i området?

  Konsortiet som består av ett flertal byggherrar har tillsammans med staden tagit fram ett förslag, som fungerar som vägledning och inspiration, för hur området kan utformas. Ambitionen är att bygga ett område som upplevs sammanhållet och samtidigt varierat. Dagens byggteknik gör det möjligt med lutande fasader som ger större ljusinsläpp och en intressant form, i några kvarter kommer fasaderna vara gjorda i så kallad shingelteknik, en typ av stansade plattor. Det blir också hus av varierande typer och höjder, från tre och upp till 16 våningar.


 • När kommer området att vara färdigbyggt?

  Det ska vara färdig utbyggt år 2025.


Nyheter om Lindholmshamnen

Projekt på Lindholmen

Vy över Älven med bebyggelse av Karlatornet i bakgrunden.
Göteborg växer

Karlastaden

Bild på Lindholmshamnen en solig dag med ljusa byggnader med glasbalkonger.
Göteborg växer

Lindholmshamnen


Kontakt

Åsa Svensson

Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling AB
Telefonnummer: 0728-55 41 25
E-post: asa.svensson@alvstranden.goteborg.se

Maria Karlsson

Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling AB
Telefonnummer: 0761-05 38 92
E-post: maria.karlsson@alvstranden.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}