Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över byggnader med rödbrunt tegel och ljusgröna metalltak.

Lillhagsparken


Bo och arbeta i en kulturhistorisk parkmiljö – bara fem kilometer till Göteborgs centrum. Lillhagsparken är ett nytt bostadsområde som skapas med stor respekt för platsens historia och den omgivande naturen. Här byggs 900 bostäder, modellförskolan Grönskan och tre parker samtidigt som den omgivande naturen tas till vara och utvecklas.

Vad?

I Lillhagsparken byggs ett nytt bostadsområde med 900 lägenheter, modellförskolan Grönskan samt tre nya parker med olika form och innehåll: Sinnenas park, Lekparken och Entréparken. 

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Lillhagsparken ligger i Hisings Backa i Norra Hisingen.

Varför?

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor och bostäder.

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång. De ska därför bevaras och förstärkas samtidigt som nya parkområden tas fram. Det planeras även för en ny lekplats.

I området byggs även modellförskolan Grönskan.

När?

I den första etappen, som startade sommaren 2016, byggdes 112 hyreslägenheter. Efter det följde uppförandet av radhus. 

Nu byggs bland annat höghus med totalt 288 lägenheter längs skogsranden av Tornet. Ytterligare projekt är under planering. Wästbygg utvecklar och bygger 36 rad- och parhus i projektet Brf Hökälla Ängar 2.

Byggnationen av parkerna och utvecklingen av det intilliggande naturområdet kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken. Arbetet med Sinnenas park påbörjades i oktober 2022 och beräknas fortsätta till vintern 2022/2023. Därefter anläggs lekparken som planeras stå klar under hösten 2023. Arbetet med entréparken börjar därefter. 

För dig som vill veta mer

Nyheter om Lillhagsparken

Del av den nya lekplatsen i Lillhagsparken.
2023-07-17

Nu har den nya områdeslekplatsen i Lillhagsparken öppnat

I den del av Lillhagsparken som gått under arbetsnamnet "Lekparken" står nu den nya områdeslekplatsen öppen och redo att ta emot besökare. I närheten ligger även en nybyggd park med bland annat en dam…

Bild på del av de upprustade parkerna med tegelröda hus runt
2022-09-14

Fyra nya och upprustade parker i Lillhagsparken

I Lillhagsparken kommer fyra parker att byggas eller rustas upp: Sinnenas park, Lekparken, Entréparken och Finparken. Sinnenas park är först ut med byggstart hösten 2022. Utgångspunkten för de nya par…

Kontakt

Sandra Klang

Handläggare exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-365 00 00
E-post: sandra.klang@exploatering.goteborg.se

Magnus Brink

Kommunikatör, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: magnus.brink@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}