Till sidans huvudinnehåll
Bild på Karlatornet

Karlastaden


Kvarteren runt Karlastaden på Lindholmen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som blir Nordens högsta byggnad.

Vad?

I Karlastaden planeras det för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tre hektar. Det blir hyres- och bostadsrätter, äldreboende och hotell – men också kontor, förskolor, vårdcentral, handel, restauranger och ett kulturcentrum. På byggnadernas tak planeras för parkmiljöer och uteplatser.

Den byggnad som är mest omtalat är det 73 våningar och 245 meter höga Karlatornet (se bild ovan), som just nu håller på att byggas. Karlatornet beräknas stå klart i slutet av 2023 och får en utsiktsplats som är tillgänglig för allmänheten. Det blir Nordens högsta byggnad och ett landmärke i Göteborg som blir synligt från stora delar av staden. Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter.

Hur staden arbetar med bostäder

Var?

Karlastaden ligger på Lindholmen, ett område som främst kännetecknas av gamla varvs- och industriområden och som i dag domineras av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner. I dag bor cirka 4 000 personer på Lindholmen. Med Karlastaden, som planerar för cirka 2000 lägenheter, kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Likaså kommer Lindholmshamnen med 650 planerade bostäder att bidra till att fler bosätter sig i området.

Hitta fler projekt

Varför?

Karlastaden kommer bidra till att Lindholmen blir en levande och attraktiv stadsdel dygnet runt, veckans alla dagar. Det blir en modern och blandad stadsdel full av liv och rörelse med plats för människor i olika åldrar.

När?

Karlastaden planeras vara färdigt 2026.

Vem?

Karlastaden utvecklas av Serneke. Tre av kvarteren utvecklas tillsammans med Balder. Balder äger även halva Karlatornet.

Sernekes presentation av Karlastaden
Balders presentation av Karlastaden
Så kommer Karlatornet att förändras med publik våning

Visionsbild av hur Karlatornet ska se ut. Byggnaden är en skyskrapa med glasfasad och kurvade kanter.
Visionsbild av Karlastaden
Visionsbild av Karlavagnsplatsen. Gatan har en färgglad uteservering och gråa byggnader med stenfasad.
I Karlastaden blir det en fin blandning av bostäder, äldreboende, förskolor, handel, restauranger och ett kulturcentrum.
Vy över byggnationer runt Karlastaden. På bilden syns en byggkranar kring det ofärdiga Karlatornet.
Karlatornet i mitten av bilden.

Älvstadens delområden och projekt

Visionsbild av stråk med handelsbyggnader. På gatan promenerar fotgängare.
Göteborg växer

Backaplan

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Skiss av Frihamnen en solig dag. Människor promenerar på gatan eller sitter på uteserveringar och vid en strandkant.
Göteborg växer

Frihamnen

Vy över byggnationer runt Karlastaden. På bilden syns en byggkranar kring en ofärdig skyskrapa
Göteborg växer

Karlastaden

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Visionsbild av hur Skeppsbron ska se ut med nya bryggor och hus
Göteborg växer

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Bild av Lindholmen med Göta Älv i front och med hus och kranar
Göteborg växer

Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk.

Bild av hus i 3-5 våningar och med blå himmel och en glimt av älven
Göteborg växer

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Kontakt

Maria Karlsson

Kommunikationsansvarig
E-post: maria.karlsson@alvstranden.goteborg.se
Telefon: 0761-05 38 92

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}