Till sidans huvudinnehåll
Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.

Kvillebäcken


Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen väster om Backaplan. I området finns cirka 2 000 bostäder och ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice.

Vad?

I Kvillebäcken finns idag en blandning av både låga och höga hus, hyresrätter och bostadsrätter. I dag finns runt 2 000 nya lägenheter med olika verksamheter såsom förskola och caféer i bottenvåningarna.

När planen för området togs fram var ekologisk och social hållbarhet viktiga ledstjärnor. Kvillebäcken är en cykel- och gångvänlig stadsdel med cykelbanor, gångfartsgator, cykelpooler och det finns gott om cykelparkeringar. Det finns även tillgång till bilpool och lådcykelpool.

Arkitekturen växlar i färg och stil och förstärker känslan av en varierad stadsdel.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Området ligger nära Göteborgs stadskärna, det tar bara sex minuter att ta sig från Kvillebäcken till Centralstationen.

Hitta fler projekt

Hur?

Nyckelorden när Kvillebäcken byggdes var att det skulle bli en grön, central och stadsmässig stadsdel. Området har flera gröna ytor med en växtlighet som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och några av byggnaderna i Kvillebäcken har gröna tak.

Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i till exempel Köpenhamn och London, men även på närmare håll i området kring Göteborgs långgator i Majorna Linnèstaden. Mellan husen i Kvillebäcken blandas små gårdsgator med breda avenyer, mindre parker, torg och grönområde.

Runt själva bäcken som rinner genom området ligger Kvillebäcksparken. Parken har formen av ett långsträckt rum och innehåller både lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser. Intill Kvillebäcken ligger Backaplan med en av Göteborgs största köpcentrum. Här hittar du också Hjalmar Brantingsplatsen som är navet i kollektivtrafiken för den här delen av Hisingen.

Kville Saluhall vid Vågmästarplatsen är en naturlig mötesplats som knyter ihop nya och gamla Kvillebäcken. Här finns något för alla smaklökar, ostar, korvar, kaffe, kryddor, grönsaker och frukt från hela världen.


Backaplans delområden

Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.
Göteborg växer

Backaplan (detaljplan 1)

Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

illustrationsbild av Backaplan Centrum - höga hus, grönska och vägar
Göteborg växer

Backaplan Centrum (detaljplan 2)

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Visar gata med förskola och bostäder längs gatan
Göteborg växer

Backaplan detaljplan 3

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}