Till sidans huvudinnehåll
Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.

Kvillebäcken


Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen väster om Backaplan. I området finns cirka 2 000 bostäder och ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice.

Vad?

När planen för området togs fram var ekologisk och social hållbarhet viktiga ledstjärnor. Kvillebäcken är en cykel- och gångvänlig stadsdel med cykelbanor, gångfartsgator, cykelpooler och det finns gott om cykelparkeringar. Det finns även tillgång till bilpool och lådcykelpool.

Arkitekturen växlar i färg och stil och förstärker känslan av en varierad stadsdel.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Området ligger nära Göteborgs stadskärna, det tar bara sex minuter att ta sig från Kvillebäcken till Centralstationen.

Hitta fler projekt

Hur?

Nyckelorden när Kvillebäcken byggdes var att det skulle bli en grön, central och stadsmässig stadsdel. Området har flera gröna ytor med en växtlighet som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och några av byggnaderna i Kvillebäcken har gröna tak. Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i till exempel Köpenhamn och London.

Runt själva bäcken som rinner genom området ligger Kvillebäcksparken. Parken har formen av ett långsträckt rum och innehåller både lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser. Intill Kvillebäcken ligger Backaplan med en av Göteborgs största köpcentrum. Här hittar du också Hjalmar Brantingsplatsen som är navet i kollektivtrafiken för den här delen av Hisingen.

Backaplans delområden

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}