Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.

Färjenäsparken


Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen stadspark som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Nu pågår arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.

Vad?

Färjenäsparken är en välbesökt stadspark med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Under 2021 till och med 2023 fortsätter vi att utveckla Färjenäsparken till en park för evenemang och rekreation. Den stora gräsytan är nu också en evenemangsplats, förutom att vara en plats för rekreation och aktiviteter. I väster och öster ramas gräsytan in av naturlika planteringar som på sikt ska utvecklas till en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. Strandpromenaden ska rustas upp för att bli en del av parken, som ska nå ända ner till älven.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Färjenäsparken ligger på Hisingen intill Norra Älvstranden (norra stranden av Göta älv), mellan Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran. 

Varför?

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

Med en evenemangsyta i Färjenäsparken kompletteras och avlastas Slottsskogen som evenemangsarena.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

När?

Park och naturförvaltningen har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken, i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Sedan 2021 pågår utbyggnad av Färjenäsparken i mötet med älven med sikte mot att det ska stå klart under 2023. Etapp ett med evenemangsyta och naturlika planteringar är klar. Gestaltning av etapp 2, stranddelen, pågår.

Nyheter om Färjenäsparken

Flygbild över med fokus på mötet mellan Göta älv och land. En brygga går ut i älven.
2022-11-22

Så ska Färjenäsparken möta älven

I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka till…

I förgrunden en tom gräsyta. Till höger i bild går Älvsborgsbron över älven och i bakgrunden möter bron fastlandet.
2022-05-30

Nu öppnas gräsytan intill älven i Färjenäsparken

Vad sägs om picknick i Färjenäsparken? I juni blir det åter möjligt, när staketen tas ner omkring den nyanlagda gräsytan vid älven.

Två barrträd i förgrunden. Bredvid står en person i arbetskläder med en gul vagn med plantor på. I bakgrunden lägenhetshus.
2022-02-28

Första etappen av Färjenäsparkens möte med älven är klar

Första delen av utbyggnaden av Färjenäsparken med evenemangsplats och naturlika planteringar är klar. Till sommaren, när gräs och växter etablerat sig, öppnas parken helt.

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken


Kontakt

Niclas Bergendahl

Projektledare stadsmiljö
E-post: niclas.bergendahl@stadsmiljo.goteborg.se

Johan Blomqvist

Biträdande projektledare
E-post: johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg exploateringsförvaltningen
E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}