Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Brunnsboskolan. Skolan är en avlång byggnad med grå fasad.

Brunnsboskolan - ombyggnad


Brunnsboskolan på Klassikergatan är en F-9-skola med cirka 700 elever. Ett ökat behov av grundskoleplatser på grund av befolkningsökning i området Backa och Brunnsbo, gör att skolan behöver byggas om och till.

Vad?

Två av Brunnsboskolans äldsta byggnader ska ersättas med en ny större byggnad för 400 elever i årskurserna F-3. Den befintliga idrottshallen byggs om med två nya omklädningsrum. Därmed blir lokalerna i hus D tillgängliga för övriga stadier.

Skolan har redan matsal, storkök, idrottshall, slöjdsalar och NO-salar. I den nya byggnaden kommer det att finnas klassrum, grupprum, särskilda undervisningsrum, rum för modersmålsundervisning och för elevhälsa som skolsköterska och kurator. Det kommer också att finnas fritidslokaler i den nya delen.

Elevhälsan placeras så att eleverna lätt kan komma dit. Entréerna placeras centralt med en extra entré för de elever som behöver särskild undervisning. Lekgården tar fasta på jämlikhet med så mycket naturmaterial som möjligt. Eleverna kan vistas i olika zoner beroende på om de behöver lugn eller aktivitet.

Var?

Brunnsboskolan ligger i ett område längsmed Litteraturgatan som just nu utvecklas något enormt med tusentals nya bostäder. Selma stad är motorn med ett nytt kulturhus och kommersiella fastigheter.

Varför?

Brunnsboskolan är idag en F-9-skola med cirka 700 elever. Skolans kapacitet behöver säkerställas över tid och även utökas för att hantera en förväntad befolkningsökning inom Backa/Brunnsbo. 

När?

Förberedande markarbeten påbörjades våren 2021. Om- och tillbyggnationerna sker etappvis. Under sommaren 2023 ska allt vara klart, inklusive rivning av de gamla skoldelarna och iordningställande av utemiljön.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad totalentreprenör är GBJ Bygg Väst AB.

Läs mer om skolans verksamhet


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Visionsbild av Brunnsboskolans framsida. En grå byggnad med vitt tak.
Illustration: Norconsult.
Visionsbild av Brunnsboskolans Baksida. En grå byggnad med vitt tak
Illustration: Norconsult.

Kontakt

Gustav Bäckman

Projektledare

E-post: gustav.backman@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}