Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av väderskydd och hållplats vid Lindholmen Science Park.

Brunnsbo-Linné via Lindholmen


Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Första spadtaget för spårväg Frihamnen-Lindholmen

Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen, som en del av jubileumsutställningen Prototyp.


Vad?

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bli en del av en ny innerstadsring med möjlighet att trafikera med både citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest och citybuss har samma uppdrag som spårvagn. 

Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt: 

  • Brunnsbo Hjalmar Brantingsplatsen
  • Frihamnen Lindholmen
  • Lindholmen Linnéplatsen.

Så utvecklas resande och infrastruktur

Varför?

De kommande åren ska Göteborgsregionen växa. År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än vad det gör idag och 100 000 fler personer beräknas arbeta i området. För att kollektivtrafiken inte ska slå knut på sig själv när staden växer har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Hur?

  • Brunnsbo Hjalmar Brantingsplatsen hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten och detaljplaner i området.
  • Frihamnen – Lindholmen Byggstart är beräknad till hösten 2023. 
  • Lindholmen – Linnéplatsen fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en järnvägsplan och fyra detaljplaner för spårvägstunneln och dess sträckning. Byggstart är beräknad till 2031/32.

När?

  • Brunnsbo Hjalmar Brantingsplatsen beräknas vara klar för trafikering 2029. 
  • Frihamnen – Lindholmen beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 
  • Lindholmen – Linnéplatsen  beräknas vara klar för trafikering år 2039. 

Vem?

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen delfinansieras av staten genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för. Programmet och de tre projekt som ingår leds av exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad. 

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan
2023-05-15

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i …

2023-03-09

Samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att mynna ut på Linnéplatsen. Nu hålls ett samråd om tre olika alternativ till lokalisering av den nya spårvägen på Linnéplatsen.

Flygbild över Linnéplatsen
2022-11-18

Nya undersökningar för Lindholmsförbindelsen

Längs sträckan för den framtida spårvägstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen pågår just nu provborrningar och andra undersökningar vid Slottsskogens entré och på Lindholmen. Syftet är att få bät…

Person korsar Lindholmsallén på en elsparkcykel.
2022-10-07

Trädflytt i Lindholmsallén

Nu startar förberedelserna inför bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. För att göra plats för spåren och två nya hållplatser flyttas nu 50 träd från Lindholmsallén till den nya …

BIld tagen från luften med Götaälv i förgrunden och bakgrunden Stenaterminalen.
2022-09-22

Lindholmsförbindelsen troligast klar 2039

Spårvagnstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen i Göteborg, med en hållplats under Stigbergstorget, kan troligast öppna för trafik först år 2039. Den nya tidplanen presenterades för trafiknämnden …

Kranarna vid Göta älv
2022-09-16

Beslut om tunnel under Göta älv

Den 16 september fattade kommunfullmäktige beslut om att tunnel under Göta älv är det bästa alternativet för Lindholmsförbindelsen.

Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via lindholmen. Kartan visar färdriktning från Linnéplatsen till Brunnsbo över älven.
Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.


Kontakt

Martin Stenfeldt

Programledare
Telefonnummer: 031-365 00 00*^
E-post: brunnsbo-lindholmen-linne@stadsmiljo.goteborg.se

Peter Wannding

Kommunikationsansvarig
Telefonnummer: 031-365 00 00
E-post: brunnsbo-lindholmen-linne@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}