Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över Göta älv. På bild syns centrala Göteborg, hisingen och hamnområdet.

Älvstaden


Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Vad?

Älvstaden, som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor, växer nu fram längs båda sidor om Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Älvstaden omfattar Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Hur

Ett omfattande dialog- och idéarbete lade grunden till den slutliga visionen. Processen involverade göteborgare, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv och akademi.

Under två år genomfördes en mängd medborgardialoger, expertworkshopar, internationella erfarenhetsutbyten, utredningar och studier. Medborgardialogen fördes med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt lämnade cirka 2 800 personer sitt avtryck till visionen.

När?

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

Visionen

Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Älvstaden ska även göra Göteborg synligt för världen.

Göteborgs Stad har beslutat att använda Älvstaden som en testarena där vi prövar nya modeller och tekniker – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Samtidigt som vi planerar för Älvstaden i ett långsiktigt perspektiv ska vi göra området tillgängligt – här och nu – genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter.

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet – som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken och den nya Hisingsbron.

Karta som med färgmarkerade områden som visar när när i tiden bebyggelsen är planerad att vara klar.
Karta över centrala Göteborgs bebyggelse. Färgerna visar ungefär när i tiden som bebyggelsen är planerad att vara klar. Röd = 2021, Orange = 2028, Gul = 2035-2050, Ljusblå = Projekt klara sedan 2012. Vit = Befintlig bebyggelse.

Nyheter om Älvstaden

Simbassäng en solig dag med badgäster i röda och blåa badkläder
2023-05-09

Fest i fyra dagar när Jubileumsparken och nya hamnbadet invi

Äntligen kan vi bada både sött och salt, mitt i stan. Under fyra festliga dagar, 2–5 juni, firar vi att Jubileumsparken och det nya hamnbadet öppnar och invigs. Förutom bad blir det en rad aktiviteter…

2023-05-22

Förväntansfullt inför invigning av nya hamnbadet

Med mindre än en månad kvar till öppning och invigning av nya hamnbadet i Jubileumsparken pågår ett intensivt arbete för att hinna klart med badet.

Temabild med bubblor i grön och lila färg
2023-03-30

Salt och sött i nya hamnbadet - lär dig hur det funkar

Visste du att i sommar kommer du att kunna bada mitt i stan – i både söt- och saltvatten? Under Vetenskapsfestivalen den 20 april kan du få veta mer om hur det blir möjligt.

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

En transportpråm ligger på vatten. Den är röd och den ena inre kortsidan är synlig. Den är målad och föreställer bland annat en stjärnhimmel med fullmåne, höga byggnader och en sjö i vilken ett fjäll speglar sig.
2023-02-07

Bra flyt i bygget av nya hamnbadet

Ett skepp kommer lastat. Under denna vecka anländer pråmen ”Berta” till Göteborg och Frihamnen. I lasten finns pontoner till det nya hamnbadet. Projektledare Amelie Sandow, exploateringsförvaltningen,…

Drönarbild på nya badet i Jubileumsparken
2022-11-15

Jubileumsparken växer både på land och i vattnet

Nytt hamnbad, nya omklädningsrum och toaletter samt byggnation av ny bastun. Det händer mycket både på land och i vattnet i Jubileumsparken.

Illustrationsbild på det nya hamnbadet med bryggor och pooler
2022-11-07

Så blir det nya hamnbadet i Jubileumsparken

I Jubileumsparkens nya hamnbad kommer det att finnas något för alla. Bassänger med salt- och sötvatten att bada, simma, hoppa och dyka i. Platser att sola, hänga eller ta en promenad på.

Vybild över staden med älven i fokus
2022-09-23

Älvstadendagarna 2022

Välkommen till Älvstadendagarna i Nordstan, 6–8 oktober. Tre dagar med utställning, samtal och seminarier om Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Bild på en cyklist som cyklar vid färjorna vid Stenpiren.
2022-09-21

Skeppsbron ett steg närmare byggstart

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu förlängt tillståndet för Skeppsbroprogrammet att få arbeta i vattenområdet mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen till 2030. Den tidigare vatt…

2022-09-15

Från parkering till park – Maskinparken öppnar

Vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen har Maskinparken vuxit fram sedan hösten 2021. En grön, rund och kuperad park har nu ersatt den tidigare parkeringsytan. I mitten av september är det fritt fram at…

Visionsskiss av hur Eriksberg skulle kunna se ut.
2022-05-02

Eriksberg - Inbjudan till markanvisning

Älvstranden Utveckling markanvisar två byggrätter för bostäder och verksamheter, Säterigatan väst och öst, på Eriksberg i Göteborg. Eriksberg är en älvnära stadsdel med kajpromenader, en blandad stads…

Relaterad information

Älvstadens delområden och projekt

Visionsbild av stråk med handelsbyggnader. På gatan promenerar fotgängare.
Göteborg växer

Backaplan

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Skiss av Frihamnen en solig dag. Människor promenerar på gatan eller sitter på uteserveringar och vid en strandkant.
Göteborg växer

Frihamnen

Vy över byggnationer runt Karlastaden. På bilden syns en byggkranar kring en ofärdig skyskrapa
Göteborg växer

Karlastaden

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Visionsbild av hur Skeppsbron ska se ut med nya bryggor och hus
Göteborg växer

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Bild av Lindholmen med Göta Älv i front och med hus och kranar
Göteborg växer

Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk.

Bild av hus i 3-5 våningar och med blå himmel och en glimt av älven
Göteborg växer

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Kontakt

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling 
E-post: rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}