Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på Stora Torps Stall, en 1800-talsbyggnad med röd fasad och vita knutar.

Stora Torps Stall


I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet. Nu pågår det ett detaljplanearbete för fastigheten.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Eventuell försäljning av fastigheten ska enligt beslut 2016 särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb. Det görs först när detaljplanearbetet är klart.

När?

Samråd för detaljplanen för fastighet Göteborg Torp 749:140 och del av Torp 749:64 pågick mellan 6 april och 29 april 2022. 

Samrådet pågick våren 2022 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.


Karta över fastighetsgränser där Stor Torp är inringat med röd färg.
Kartvy som visar området som berörs av detaljplanearbetet för fastighet Göteborg Torp 749:140. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.


Kontakt

Joel Andersson

Planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: joel.elias.andersson@stadsbyggnad.goteborg.se
För frågor om det pågående detaljplanearbetet och samråd.

Magnus Uhrberg

Enhetschef exploateringsförvaltningen
E-post: magnus.uhrberg@exploatering.goteborg.se
För frågor riktade till fastighetsägaren, ExploateringsförvaltningenÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}