Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vy över Södra älvstaden tidig morgon.

Södra Älvstranden


Södra Älvstranden öppnar innerstaden mot älven och skapar en hållbar stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, hotell, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Masthuggskajen och Skeppsbron.

Vad?

Södra Älvstranden består av två delområden – Masthuggskajen och Skeppsbron

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

När?

Byggande pågår. Beräknas klart 2035.

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Projekt i Södra Älvstaden

Visionsbild av Masthuggskajen.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Flygvy av Skeppsbron.
Göteborg växer

Skeppsbron


Kontakt

Fredrik Kogerfelt

Programledare Södra Älvstranden, Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 49
E-post: fredrik.kogerfelt@alvstranden.goteborg.se

Per Osvalds

Projektchef Södra Älvstranden, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 51
E-post: per.osvalds@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}